Otvorena Kancelarija EU za umjetnu inteligenciju

Otvorena Kancelarija EU za umjetnu inteligenciju

Otvorena Kancelarija EU za umjetnu inteligenciju

Evropska komisija je saopštila da nastoji osigurati da umjetna inteligencija bude pouzdana.
 
foto: Evropska komisija
 
Otvorena je Kancelarija Evropske unije (EU) za umjetnu inteligenciju čija će uloga biti u provođenju Akta o umjetnoj inteligenciji, poticanju razvoja i upotrebe pouzdane umjetne inteligencije uz istodobnu zaštitu od rizika umjetne inteligencije, saopštila je Evropska komisija (EK) prošle sedmice.
 
Kancelarija je osnovana u okviru EK kao centar stručnosti u području umjetne inteligencije i čini temelj jedinstvenog evropskog sistema upravljanja umjetnom inteligencijom.
 
EU, kako se navodi u saopštenju EK, nastoji osigurati da umjetna inteligencija bude sigurna i pouzdana, te je u tu svrhu predložen Akt o umjetnoj inteligenciji, odnosno prvi sveobuhvatni pravni okvir za umjetnu inteligenciju u svijetu kojim se garantuje zdravlje, sigurnost i temeljna prava ljudi te pruža pravna sigurnost kompanijama u 27 država članica EU.
 
Kancelarija će imati ključnu ulogu u provođenju Akta o umjetnoj inteligenciji pružanjem podrške upravljačkim tijelima u državama članicama u njihovim zadaćama, te će se primjenjivati pravila za modele umjetne inteligencije opće namjene.
 
To se, kako je navedeno u saopštenju, temelji na ovlastima koje su EK dodijeljene Aktom o umjetnoj inteligenciji, uključujući mogućnost provedbe evaluacija modela umjetne inteligencije opće namjene, traženja informacija i mjera od modela dobavljača te primjene sankcija. 
 
Takođe, dodaje se i da Kancelarija za umjetnu inteligenciju promiče i inovativni ekosistem pouzdane umjetne inteligencije kako bi se iskoristile društvene i ekonomske koristi. Navedeno je da će osigurati strateški, dosljedan i učinkovit evropski pristup umjetnoj inteligenciji na međunarodnom nivou i postati globalna referentna tačka.
 
U saopštenju se ističe da će Kancelarija sarađivati s državama članicama i širom stručnom zajednicom putem posebnih foruma i stručnih grupa. U njima se, kako se dodaje, kombinuju znanje naučne zajednice, industrije, grupa za strateško promišljanje, civilnog društva i ekosistema otvorenog koda, čime se osigurava da se njihova stajališta i stručno znanje uzmu u obzir. 
 
Kancelarija će, kako se navodi, podržavati provođenje Zakona o umjetnoj inteligenciji na sljedeći način:
 
  • Doprinos usklađenoj primjeni Akta o umjetnoj inteligenciji u svim državama članicama, uključujući osnivanje savjetodavnih tijela na nivou EU, olakšavanje podrške i razmjene informacija,
  • Razvoj alata, metodologija i referentnih vrijednosti za procjenu sposobnosti i dosega modela umjetne inteligencije opće namjene te klasifikaciju modela sa sistemskim rizicima,
  • Izrada najsavremenijih kodeksa prakse kako bi se detaljno utvrdila pravila, u saradnji s vodećim programerima umjetne inteligencije, naučnom zajednicom i drugim stručnjacima,
  • Istraživanje mogućih kršenja pravila, uključujući evaluacije za procjenu sposobnosti modela, i traženje od pružatelja da poduzmu korektivne mjere
  • Priprema smjernica i provedbenih i delegiranih akata te drugih alata za podršku učinkovitoj provedbi Akta o umjetnoj inteligenciji i praćenje usklađenosti s uredbom.
Detaljnije o Kancelariji EU za umjetnu inteligenciju dostupno je na ovom linku.
 
Zvaničnici EU postigli su 9. decembra 2023. politički sporazum o prvim sveobuhvatnim pravilima o umjetnoj inteligenciji na svijetu, koji je EK predložila u aprilu 2021. Privremenim dogovorom predviđa se da bi se Akt o umjetnoj inteligenciji trebao primjenjivati dvije godine nakon njegova stupanja na snagu, uz neke iznimke za posebne odredbe.
 
 
___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.