Ombudsman BiH: Stanje u medijima gore nego ranijih godina

Ombudsman BiH: Stanje u medijima gore nego ranijih godina

Ombudsman BiH: Stanje u medijima gore nego ranijih godina

Poštivanje i zaštita ljudskih prava u BiH u padu su kontinuirano od 2004. godine.

foto: OSCE BiH

Povećanje broja medija na internetu nije pratilo i poboljšanje uvjeta u kojima novinari rade, novinari se nalaze na nestabilnom tržištu rada, izloženi su napadima i njihova prava se svakodnevno krše, kaže se u Specijalnom izvještaju o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini koji je napravio Ured ombudsmana BiH.

„Prisutno je nasilje, uznemiravanje i zastrašivanje novinara i napadi na novinare predstavljaju napade na demokratiju“, rekla je ombudsman Jasminka Džumhur, „Stanje u medijima u BiH na mnogo je lošijem nivou danas nego ranijih godina“.

Džumhur je pojasnila da je Specijalni izvještaj o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u BiH obuhvatio period od posljednjih pet godina ali i da raniji podaci i analize pokazuju da u mnogim sferama u Bosni i Hercegovini, pogotovo što se tiče ljudskih prava, „imamo nazadak a ne napredak“.

Ombudsman BiH napravio je Specijalni izvještaj nakon prošlogodišnje odluke Vijeća Ministara BiH o utvrđivanju prioriteta Akcionog plana iz Izvještaja Evropske komisije za BiH. Tretira položaj novinara kroz ocjenu pravnog okvira, radno-pravni status novinara, napade na novinare. OSCE u BiH je podržao izradu publikacije izvještaja. 

Neke od preporuka za institucije su da razmotre mogućnost da se napad na novinare definiše u krivičnim zakonima kao posebno krivično djelo i kao poseban prekršaj javnog reda i mira, da sudije i tužioci i policijski službenici prođu kroz stručno usavršavanje u procesuiranju slučajeva napada na novinare, i da izvršne vlasti iniciraju održavanje redovnih sastanaka sa organizacijama civilnog društva i udruženjima koja okupljaju novinare na kojima bi razmjenjivali informacije iz ove oblasti i informacije o napadima na novinare.

Specijalni izvještaj o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini dostupan je ovdje.