“Novinari su važni“: Vijeće Evrope pokrenulo kampanju za zaštitu novinara

“Novinari su važni“: Vijeće Evrope pokrenulo kampanju za zaštitu novinara

“Novinari su važni“: Vijeće Evrope pokrenulo kampanju za zaštitu novinara

Cilj kampanje je poboljšati sigurnosne uslove u kojima rade novinari širom Evrope.

foto: Mediacentar Sarajevo

S ciljem poboljšanja sigurnosti novinara i zaštite slobode medija širom Evropske unije (EU), kao i podizanja svijesti o ulozi novinara u zaštiti demokratskog i pluralističkog društva, Vijeće Evrope je prošle sedmice pokrenulo kampanju za sigurnost novinara pod sloganom “Novinari su važni”.

Kampanja, koja bi trebala trajati do kraja 2027., bavi se kontinuiranom degradacijom slobode medija širom Evrope, što se, kako navodi Vijeće Evrope u saopštenju, odražava u brojnim slučajevima nasilja i zastrašivanja novinara te nekažnjivosti počinitelja.

Platforma Vijeća Evrope za promicanje zaštite novinarstva i sigurnosti novinara navodi da je od 2015. zabilježila više od 1.600 upozorenja koja se odnose na ozbiljne prijetnje sigurnosti novinara i slobodi medija u Evropi.

Generalna sekretarka Vijeća Evrope Marija Pejčinović Burić je izjavila da je gotovo nemoguće zamisliti istinsku demokratiju bez raznolikih i nezavisnih medija koji djeluju kao “javni čuvari“ i generišu javnu raspravu.

“Kampanjom nam je cilj pomoći vladama da zaštite novinare kako bi mogli obavljati svoj posao bez nepotrebnog uplitanja, bez zastrašivanja i nasilja, te obavljati svoju ključnu ulogu u društvu”, rekla je ona.

Glavni cilj kampanje je, dodaje se u saopštenju, poboljšati sigurnosne uslove u kojima rade novinari širom Evrope, posebno kroz usvajanje i provedbu nacionalnih akcijskih planova za zaštitu novinara te poboljšanih pravnih i institucionalnih standarda. Ostali ključni ciljevi kampanje su uspostavljanje učinkovitih pravnih lijekova na nacionalnoj razini za rješavanje kršenja slobode medija, poboljšanje u istragama zločina protiv novinara i osiguranje odgovarajućeg sankcionisanja počinitelja.

Kampanja je uglavnom usmjerena na novinare, vijeća za štampu, organizacije aktivne u promicanju i zaštiti slobode medija, medijske kuće, sudije, tužitelje, tijela za provođenje zakona, javne službenike, političare, civilno društvo i obrazovne institucije, ali će doprijeti i do šire javnosti.

Kampanja je pokrenuta prvog dana međunarodne konferencije organizovane u Rigi, u okviru latvijskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Evrope pod temom „Pero je jače od mača? Suočavanje s današnjim izazovima za slobodu izražavanja i sigurnost novinara”.

Izvor: Vijeće Evrope

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.