Vijeće Evrope

Vijeće Evrope: Pogoršano stanje medijskih sloboda u Evropi

Tokom 2020. je došlo do porasta online nasilja i prijetnji novinarima, a toj vrsti nasilja posebno su bile izložene novinarke koje su se suočile sa uvredama na osnovu roda i prijetnjama seksualne prirode.

Vijeće Evrope poziva na zaštitu zviždača

Nova rezolucija traži od članica Vijeća Evrope veću zaštitu prava zviždača.

Subscribe to RSS - Vijeće Evrope