Vijeće Evrope

“Novinari su važni“: Vijeće Evrope pokrenulo kampanju za zaštitu novinara

Cilj kampanje je poboljšati sigurnosne uslove u kojima rade novinari širom Evrope.

Partnerske organizacije Platforme VE pozivaju Rusiju da oslobodi Evana Gershkovicha

“Novinarstvo je osnovno pravo i pozivamo rusku vladu da ga poštuje”.

Nova studija EU i Vijeća Evrope postavlja mapu puta za podršku borbi protiv govora mržnje u BiH

Predstavljena studija „Mapiranje odgovora na govor mržnje u Bosni i Hercegovini: Situaciona analiza i izvještaj o mapiranju“.

Vijeće Evrope: Pogoršano stanje medijskih sloboda u Evropi

Tokom 2020. je došlo do porasta online nasilja i prijetnji novinarima, a toj vrsti nasilja posebno su bile izložene novinarke koje su se suočile sa uvredama na osnovu roda i prijetnjama seksualne prirode.

Vijeće Evrope poziva na zaštitu zviždača

Nova rezolucija traži od članica Vijeća Evrope veću zaštitu prava zviždača.

Subscribe to RSS - Vijeće Evrope