Mediji i novinarstvo u jugoistočnoj Evropi: slučaj BiH

Mediji i novinarstvo u jugoistočnoj Evropi: slučaj BiH

Mediji i novinarstvo u jugoistočnoj Evropi: slučaj BiH

Konferencija Medijski opservatorij u jugoistočnoj Evropi, održana u Sarajevu, 26. juna 2014. godine u Mediacentru Sarajevo, imala je za cilj da se predstave rezultati istraživanja medijskog integriteta u Bosni i Hercegovini i regiji (sprovedeno od jula 2013. do februara 2014.), te da se sa učesnicima konferencije prodiskutuju najvažnije teme vezane za medijski integritet i sposobnost medija da služe interesu javnosti u BiH.
 
Učesnici panela su se u prvom dijelu diskusije dotakli nekih od najvećih pitanja koja se tiču medija u Bosni i Hercegovini i regionu. Andy McGuffie, glasnogovornik misije EU u BiH, istakao je važnost medijskog integriteta i interesa Europske unije za ovo pitanje. Boro Kontić, direktor Mediacentra Sarajevo, ukazao je na to da nam medijska istraživanja daju koristan uvid u tenutno stanje stvari u medijskom svijetu zemlje koja je opterećena nizom problema.  
 
Brankica Petković, regionalna koordinatorica projekta SEE Media Observatory, predstavila je projekat i istraživanja koja su u okviru njega provedena u pet zemalja regiona i koja se tiču kako lokalnih, tako i globalnih trendova komercijalizacije i privatizacije javnog interesa. Istraživačica Sanela Hodžič prisutnima je dala pregled glavnih rezultata istraživanja u Bosni i Hercegovini i to na području medijskih politika, medijskog vlasništva, finansiranja medija, funkcioniranja javnih emitera i pozicije novinara i medijskih praksi. Politička pristrasnot, slabo regulisano strano vlasništvo, nedostatak transparentnosti na polju medijskog vlasništva, te potpuni izostanak regulatornih meganizama koji bi spriječili koncentraciju vlasništva istaknuti su kao neki od najproblematičnijih pitanja. 
 
Konferencija je održana u sklopu projekta Medijski opservatorij u jugoistočnoj Evropi, a uz podršku Europske unije, kroz Program pomoći civilnom društvu (Civil Society Facility). Istraživanje medijskog integriteta je sprovedeno u još četiri zemlje regije: Albaniji, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji, a kroz sprovedene intervjue, za potrebe istraživanja konsultirano je više od 20 ključnih aktera iz Bosne i Hercegovine i više od 100 u svih pet zemalja. Istraživački izvještaj o medijskom integritetu u Bosni i Hercegovini, uz regionalni pregled, objavljen je u publikaciji na bosanskom jeziku. Pored toga, svih šest istraživačkih izvještaja objavljeni su u regionalnoj publikaciji, na engleskom jeziku, dostupnoj na web sajtu projekta Media Observatory.
 
Kroz projekat podržano je šest istraživačkih novinarskih projekatavezanih za koruptivne prakse u medijskom sektoru, kao i pet projekata organizacija civilnog društva čiji je cilj promocija medijskog integriteta. Kroz regionalni web sajt www.mediaobservatory.net objavljuju se vijesti, izvještaji, video izjave i analize, kao i novinarske istraživačke priče vezane za medijski integritet.