“Javni lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti”: Politika uslovljava medije

“Javni lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti”: Politika uslovljava medije

“Javni lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti”: Politika uslovljava medije

Predstavljena publikacija Mediacentra Sarajevo o javnim lokalnim medijima u BiH.

Javni lokalni mediji čine značajan dio medijske scene u Bosni i Hercegovini i bitni su za demokratske procese na lokalnom nivou, ali su potpuno zanemareni u javnom diskursu i medijskim politikama i vlasti u BiH se do sada nisu ozbiljno bavile njihovim statusom, rečeno je tokom prezentacije publikacije Mediacentra Sarajevo “Javni lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti” održane 17. januara 2019. godine u Sarajevu.

Novinar Radija Slobodna Evropa i jedan od autora publikacije, Amir Purić, predstavio je glavne nalaze istraživanja o finansiranju javnih lokalnih medija, političkim pritiscima i slabom marketinškom tržištu i rekao da javni lokalni mediji ne mogu opstati na tržištu oslanjajući se samo na prihode od marketinga.

„Neophodna su im i sredstva iz javnih budžeta što onda otvara prostor izabranim dužnosnicima, odnosno političkim strankama da vrše pritisak na javne medije uslovljavajući ih finansijski“.

Purić je dodao da privatizacija nije rješenje i da ovoliki broj lokalnih medija sigurno ne može opstati na tržištu, a u slučaju privatizacije bi izostale i bilo kakve garancije da će ovi mediji proizvoditi sadržaje od javnog interesa. Zbog toga je neophodno da javni lokalni mediji jednim dijelom budu finansirani iz javnih sredstava, ali je potrebno i, kako navodi, uvesti mehanizme kojima bi se ograničila politička kontrola nad tim obrascima finansiranja.

„Jedna od tih mjera bi moglo biti uvođenje finansiranja medija iz lokalnih budžeta na višegodišnjoj osnovi, što bi predstavnicima vlasti onemogućilo da proizvoljno uskraćuju planirana budžetska sredstva medijima. Takođe, neki primjeri iz EU i regiona pokazuju da bi valjalo razmisliti o uspostavljanju posebnih fondova na entitetskom ili državnom nivou iz kojih bi se dodjeljivala sredstva lokalnim medijima kroz projektno finansiranje“, rekao je Purić.

Javni mediji, slično kao i drugi segmenti javne uprave, izloženi su direktnim i indirektnim političkim utjecajima i pritiscima, smatra istraživačica i jedna od autorica publikacije Jasna Kovo. Ti pritisci, kako je rekla, ponajviše se reflektiraju u procesu izbora i imenovanja upravljačkih tijela skupštine, upravnih i nadzornih odbora, direktora i glavnih i odgovornih urednika i nerijetkom smjenjivanju neposlušnih kadrova koji se „često percipiraju kao prvi plijen političkih stranaka koje osvoje većinu na lokalnim ili općim izborima“.

Kovo je analizirala zakone i prakse za imenovanje upravljačkih struktura u javnim lokalnim medijima i zaključila da iako se relevantnim zakonima načelno nastojala otkloniti sumnja o netrasparentnim procesima izbora i imenovanja u pomenuta tijela, praksa je pokazala da su zabilježene brojne političke manipulacije u tim procesima. Njeno istraživanje je pokazalo da je zabilježeno više slučajeva da se direktor ili urednik javnog medija kandiduje na neku političku funkciju.

„Simptomatično je da su kriteriji za imenovanje glavnih i odgovornih urednika u javnim medijama nedostupni, kao i javni oglasi za popunjavanje ove pozicije. S obzirom da većina lokalnih medija djeluje kroz male redakcije, nerijetko se susrećemo s praksom da funkciju direktora i glavnog i odgovornog urednika obnaša ista osoba“, rekla je Kovo.

Publikacija uključuje i istraživanje o participatornoj komunikaciji između medija i građana, o čemu je govorila Maida Salkanović, istraživačica i autorica, koja je rekla da javni lokalni mediji pokazuju određenu svijest o potencijalu novih komunikacijskih platformi poput društvenih mreža.

„Ostvarena komunikacija je većinom jednosmjerna i ne vidi se neka velika inicijativa da se ta komunikacija unaprijedi i više uključi građane/ke u kreiranje programa javnih lokalnih medija. Ne postoje inicijative za inovativno korištenje dostupnih tehnologija, što zbog samog ustaljenog načina razmišljanja, što zbog nedostatka ljudskih i tehnoloških kapaciteta“, pojasnila je Salkanović.

Publikacija “Javni lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti” se sastoji od četiri izvještaja koja se bave finansiranjem javnih lokalnih medija, političkim pritiscima i imenovanjima upravljačkih struktura i urednika, programima javnih lokalnih medija i njihovom komunikacijom sa zajednicom.

Autori publikacije su Amir Purić, Jasna Kovo, Bojana Vukojević i Maida Salkanović, a urednice Sanela Hodžić i Anida Sokol. Publikacija je nastala na osnovu jedinstvenog upitnika koji je poslan svim javnim općinskim, gradskim i kantonalnim emiterima u BiH (njih 81), te analize dokumenata poput zakona i podzakonskih akata, budžeta, finansijskih i programskih izvještaja, statuta, te intervjua sa medijskim radnicima. Dio je programa „Lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti“, koji je podržan sredstvima granta Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.

Publikacija “Javni lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti” dostupna je ovdje.

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.