HND: Istraživanje odnosa vladinih i državnih tijela prema novinarima

HND: Istraživanje odnosa vladinih i državnih tijela prema novinarima

HND: Istraživanje odnosa vladinih i državnih tijela prema novinarima

Zbor istraživačkih novinara Hrvatskog novinarskog društva i GONG-a, organizacije civilnog društva, sproveo je istraživanje među 117 novinara nacionalnih medija o otvorenosti tijela vlasti prema novinarima.

Istraživanje odnosa vladinih i državnih tijela prema novinarima koje je rađeno u periodu od 7.4 do 7.5.2014. godine, pokazalo je da su za novinarska pitanja najzatvorenija državna tijela s najvećom koncentracijom političke i finansijske moći: središnji ured Vlade RH i Ministarstvo finansija. Pored toga, istraživanje je pokazalo da državna tijela snažno diskriminiraju novinare imajući u vidu utjecajnost kao i kritičnost medija za koje rade kao i osobna poznanstva između predstavnika medija s jedne, te predstavnika Vlade i ministarstava s druge strane. 

Potaknuti rezultatima istraživanja, iz Zbora istraživačkih novinara uputili su konkretne zahtjeve za poboljšanje kvalitete komunikacije između tijela javne vlasti i novinara. Predlaže se povećanje transparentnosti i neposrednosti komunikacije, jasno regulisanje odgovornosti, prava i obaveza Ureda za odnose s javnošću Republike Hrvatske, kao i razvijanje preduvjeta za povećanje proaktivnosti novinara u korištenju Zakona o pravu na pristup informacijama.

Detaljnije opisani zahtjevi dostupni su na stranici HND-a kao i kompletno Istraživanje odnosa vladinih i državnih tijela prema novinarima.

Ovaj tekst je objavljen u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH'. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje.