BH novinari: Politička pristrasnost novinara je zabranjena

BH novinari: Novinari moraju vlastiti politički angažman odvojiti od svoje profesije

BH novinari: Politička pristrasnost novinara je zabranjena

BH novinari podsjećaju medijske radnike na odredbe zakona, pravila RAK-a i kodekse za medije uoči izborne kampanje.
 
foto: Element5 Digital on Unsplash
 
Upravni odbor Udruženja BH novinari poziva sve urednike i urednice, novinare i novinarke i vlasnike i vlasnice medija u Bosni i Hercegovini da poštuju odredbe Izbornog zakona BiH, te standarde važećih kodeksa za medije i pravila Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) povodom izborne kampanje koja počinje 2. septembra.
 
Aktivnosti političkih stranaka i kandidata, kako navode u saopštenju, novinari i mediji moraju pratiti objektivno, istinito i u skladu sa drugim normama koje im nalaže novinarska profesija.  
 
Upravni odbor Udruženja BH novinari skreće pažnju urednicima i urednicama i novinarima i novinarkama u BiH na odredbe Kodeksa novinarske etike i pravila za rad medija u kojima se navodi da politički angažman novinara nije zabranjen, ali je zabranjeno isticanje političkih preferencija na bilo koji način u medijskim sadržajima, odnosno pristrasnosti novinara prema određenim političkim opcijama ili kandidatima, bez obzira na njegova/njena lična ubjeđenja i stavove. 
 
Podsjećaju kako je pravilima Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) propisano da “lica ovlaštena za zastupanje i lica koja obavljaju poslove glavnog i odgovornog urednika javne radio/televizijske stanice neće biti izabrani vršioci javne dužnosti, niti članovi tijela političkih subjekata, koji prema definiciji podrazumijevaju političku stranku, nezavisnog kandidata, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata ovjerenu za učešće na izborima kao ni organizacija koje su osnovali navedeni politički subjekti“. Međutim, BH novinari dodaju kako se navedena odredba odnosi isključivo na direktore i glavne i odgovorne urednike javnih RTV stanica, koji su u tom smislu bili dužni RAK-u dostaviti izjavu o ispunjavanju o odvojenosti od političkih subjekata.
 
Što se tiče političkog angažmana novinara, pravila Agencije ne sadrže nikakve odredbe u tom smislu. Istovremeno, u Poglavlju 16 Izbornog zakona BiH propisano je da „novinari i voditelji u elektronskim medijima ne smiju u redovnim i posebnim emisijama iznositi svoju eventualnu stranačku pripadnost ili naklonost”. 
 
„Novinari i urednici ne smiju se baviti poslovima koji bi mogli ugroziti njihovu nezavisnost, objektivnost, slobodu kritičkog mišljenja i slobodu govora. S novinarskom profesijom nespojiv je rad u političkim partijama, državnim organima i institucijama, u marketinškim, lobističkim i PR agencijama“, navodi se u Članu 11. Kodeksa za štampane i online medije BiH. Kodeksom je također definisano da „reklamni sadržaji kompanija, političkih stranaka i drugih subjekata, kao i sponzorisani sadržaji, moraju biti odvojeni od medijskog sadržaja ili označeni kao reklamni sadržaj“.
 
Neetično je prikriveno oglašavanje, kao i naručene ili plaćene tekstove predstavljati kao autorske novinarske sadržaje, a svi sponzorisani materijali moraju jasno ukazivati na izvor sponzorisanja, dodaje se u saopštenju Udruženja BH novinari.
 
Upravni odbor BH novinara na kraju podsjeća i na odredbe Kodeksa časti BH novinara, koji se odnosi na članove Udruženja, u kojima piše da „novinar, kao i svaki građanin, ima pravo na svoje političko i drugo opredjeljenje i angažiranje“. Međutim, kako dodaju, u svom djelovanju novinari moraju poštovati profesionalnu distancu prema aktuelnim zbivanjima, što je jedan od uslova za objektivno i profesionalno izvještavanje o događajima, uključujući i predizborne aktivnosti političkih subjekata tokom kampanje za Opće izbore 2022. 

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.