Vijeća za štampu objavila prvi pregled novinarske samoregulacije u Evropi

Vijeća za štampu objavila prvi pregled novinarske samoregulacije u Evropi

Vijeća za štampu objavila prvi pregled novinarske samoregulacije u Evropi

U istraživanju je napravljen i pregled načina organizacije rada i finansiranja Vijeća za štampu iz Bosne i Hercegovine.

foto: pixabay

Evropski Savez nezavisnih vijeća za štampu objavio je prvi izvještaj o novinarskoj samoregulaciji u kojem se ističe važnost tih regulatornih tijela u promicanju novinarskih standarda, a u kojem je ispitano kako se vijeća za štampu prilagođavaju sve većoj digitalizaciji i korištenju medija, njihovoj organizaciji rada, finansiranju, kao i o tome šta je to što nude javnosti i na koji način osiguravaju svoju nezavisnost. Istraživanje je obuhvatilo 28 regulatornih tijela širom Evrope među kojima je i Vijeće za štampu iz Bosne i Hercegovine koje u ovoj zemlji djeluje kao samoregulaciono tijelo za printane i online medije.

Rezultati istraživanja predstavljeni su u data bazi u kojoj su prikazane informacije o vijećima za štampu iz Evrope, a koji sadrže podatke o organizacijskoj strukturi, načinu finansiranja tih vijeća i njihovih uposlenika i slično.

Iz saveza nezavisnih vijeća za štampu pišu da je uloga tih regulatornih tijela veoma važna zbog poštivanja novinarske etike, kao i zbog toga što ona nude smjernice novinarima koje su važne za njihov svakodnevni rad, te omogućavaju javnosti da zbog kršenja novinarskih etičkih pravila i normi, novinare i medije mogu pozvati na odgovornost putem podnošenja žalbi tim tijelima.

Kada je riječ o žalbama koje javnost može podnijeti Vijeću za štampu u Bosni i Hercegovini, u istraživanju se navodi da bh. javnost to može učiniti putem Žalbene komisije koja djeluje u okviru Vijeća za štampu i online medije u BiH.

Istraživanje je pokazalo da postoje velike razlike u načinima i izvorima finansiranja vijeća za štampu, kao i o broju zaposlenih. Prema podacima iz 2018. godine u istraživanju se navodi da najviše uposlenika sa sigurnim prihodima ima u vijećima za štampu iz Danske, Finske, Njemačke, Norveške, Švedske, Velike Britanije i kanadskog Quebeca.

Kada je riječ o uposlenicima Vijeća za štampu iz Bosne i Hercegovine, oni su u istraživanju ubrojani u kategoriju plaćenih uposlenika sa nesigurnim primanjima. U istu kategoriju uvršteni su i uposlenici vijeća za štampu iz Albanije, Gruzije, Kosova i Sjeverne Makedonije.

Vijeća za štampu iz Bosne i Heregovine i prethodno nabrojanih zemlja, najčešće se finansiraju putem projekata međunarodnih organizacija odnosno stranih donatora, a kako se navodi u istraživanju, takav način finansiranja nije siguran. Tako se naprimjer navodi da budžet vijeća za štampu iz Norveške iznosi 900 hiljada eura, dok budžet Vijeća za štampu iz Bosne i Hercegovine iznosi 194.950 eura.

U istraživanju se navodi i da samo osam vijeća za štampu ima finansijsku podršku svojih vlada, a iznosi se kreću od 49.750 eura (u Švicarskoj) do 311.000 eura (u Njemačkoj).

Istraživanje je provodeno pod nadzorom Flemish vijeća za štampu iz Belgije, a cijelo istraživanje na engleskom jeziku je dostupno ovdje.

Izvor: AIPCE, EFJ

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.