regulatorna tijela

Vijeća za štampu objavila prvi pregled novinarske samoregulacije u Evropi

U istraživanju je napravljen i pregled načina organizacije rada i finansiranja Vijeća za štampu iz Bosne i Hercegovine.

Teorija o samoregulaciji kao slobodnoj odluci je u redu. Ali, kao što nas uči istorija, teorija nije sve. Primjer Slovenije.
Digitalna BiH: Kada, zašto, kako?

Da li zaista kasnimo u uvođenju „digitalnog sna“? U čemu i u odnosu na šta/koga? A nužno slijedi i pitanje: Ko to kasni?

Detaljan pregled razvoja lokalne medijske scene u BiH nakon rata – od uspostavljanja regulatornog tela do aktuelnog pitanja – zašto niko ne traži dozvolu za radio lokalne zajednice?
Subscribe to RSS - regulatorna tijela