A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Emir Vajzović

Title

Emir Vajzović

Emir Vajzović je studirao u Francuskoj i SAD-u, te završio Fakultet političkih nauka u Sarajevu, Odsjek žurnalistike.

Završio postdiplomski studij iz demokracije i ljudskih prava Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (Univerzitet u Bolonji / Univerzitet u Sarajevu), magistarski rad „Mediji i demokracija“.

Trenutno radi na doktorskoj disertaciji “MEDIJSKA DEMOKRACIJA - političko-etički aspekti regulacije sektora komunikacija u procesu evropskih integracija BiH” na FPN-u.

Radi kao sekretar DTT foruma Bosne i Hercegovine i angažovan je kao viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu na predmetu „Demokracija i ljudska prava“. Koordinirao i učestvovao na više naučno-istraživačkih projekata, učestvovao na međunarodnih i domaćih naučnim i stručnim skupovima, te objavio više radova iz oblasti komunikologije, demokracije i ljudskih prava.

Emir Vajzović

Objavljeni tekstovi na MC_online: