regulacija medija

Regulacija zabranjenih i štetnih online sadržaja u uporednoj praksi

Prijedlog regulacije online sadržaja u BiH limitiran je na korisnike dozvola RAK-a

Ka poboljšanju standarda u medijskom izvještavanju o izborima

''Ukoliko mediji ustupaju prostor za debate i predstavljanje kandidata ili političkih stranaka samo da bi ispunili normu, glasači od toga nemaju ništa''.

„Kod svakog tipa slobode postoji granica nakon koje možete ugroziti nekoga. Na internetu je lako preći tu granicu."

Prepuštanje medija isključivo tržišnim mehanizama regulacije nije dobro, smatra Jasmin Duraković. Najbolja formula je: slobodno novinarstvo + efikasno sudstvo.
Subscribe to RSS - regulacija medija