političke stranke

Bez disciplinske odgovornosti unutar stranaka za nesavjesno djelovanje zvaničnika

Samoregulacija u političkim strankama u BiH nije zastupljena.

Promocija politika pred lokalne izbore: Štandovi ili društvene mreže?

Pitali smo kandidate stranaka u Sarajevu i Istočnom Sarajevu šta nude građanima.

Na Facebook stranicama političkih stranaka bez konstruktivne diskusije

Na stranicama stranaka moguće pronaći najčešće pohvale i uvrede.

Subscribe to RSS - političke stranke