otvorena vlast

Srđan Rajcevic

"Pridržavanjem principa 'moja nadležnost – moja odgovornost' može se dostići cilj, a to je transparentnost i efikasnost u radu upravnih organa kroz sveopštu informatizaciju".

BiH se treba držati pravila koje postavlja Partnerstvo za otvorenu vlast

Intervju sa Dubravkom Bevandić, voditeljicom Službe za za zaštitu prava na pristup informacijama Republike Hrvatske.

Darbshire: Ako se nema šta sakriti, zašto informacije nisu javne?

Intervju sa Helen Darbishire, izvršnom direktoricom Access Info Europe.

Bosna i Hercegovina se pridružila Partnerstvu za otvorenu vlast

BiH je 65. zemlja koja se pridružila ovoj inicijativi.

Kaskanje za trendom proaktivne transparentnosti

Bosna i Hercegovina kao eventualna članica mogla bi crpiti iskustva zemalja koje su bile pioniri u otvaranju podataka.

Subscribe to RSS - otvorena vlast