Internet

Online urednici ne smeju da previše pojednostave ponudu svog sajta u nameri da povećaju saobraćaj, već treba da proizvode relevantno novinarstvo da bi zadobili posvećenije i aktivnije čitaoce.
Kako efikasno organizovati i promovisati sve vrste prisustva vašeg medija na društvenim mrežama.
Pomna pretraga sajtova stranih vlasti može da donese dobre priče o državljanima vaše zemlje, posebno onima koji se vode kao tražene i najtraženije osobe.
Njegovati online zajednicu je teško, pogotovo na news portalima. Prenosimo strategije i iskustva onih koji su u tome uspjeli.
Iako političari nisu umjeli animirati mlade u virtualnoj agori na posljednjim izborima u BiH, politička komunikacija u BiH ušla je u epohu interneta.
Digitalni alati nisu zamjena za tradicionalnu novinarsku naraciju, ali pomažu da priču predstavimo na najbolji, a ne samo najlakši način. Neke priče je moguće ispričati isključivo uz vizuelna pomagala.
Teorija o samoregulaciji kao slobodnoj odluci je u redu. Ali, kao što nas uči istorija, teorija nije sve. Primjer Slovenije.

Novinar u online medijima treba biti nešto između idealnog gosta na zabavi i idealnog domaćina zabave, koji učestvuje u razgovoru – i stimuliše ga - na više načina.

Novinari više nisu odvojeni od zajednice koju snabdijevaju informacijama. Zajednica više nije tržište, zajednica JE medij.
Mreža nas uči, kako o mogućnostima autonomnog udruživanja i surađivanja, tako i o nastojanjima da se pod svaku cijenu održe uspostavljeni odnosi moći nadziranjem njenog korištenja.

Pages

Subscribe to RSS - Internet