FTV

Nije posao novinara da "servisiraju" policiju, tužilastva i sudove.

Ovo imenovanje poduzeto je u nizu aktivnosti kojima se RTVFBiH želi kadrovski ojačati, te u svim svojim segmentima upotpuniti spolni i nacionalni balans.

Može li se FTV porediti sa BBC-jem? Komentar Eldina Hadžovića.

Avdo Avdić: "Ako je Avaz mjerilo profesionalizma, onda prihvatam kritike na rad naše urednice".

Demistificiranje jezika „60 minuta“

Istraživanja novinarskih organizacija su rijetka i zato dobrodošla ako su motivirana profesionalnim razlozima. No, da li je takvo “istraživanje” NUNRS-a o jeziku mržnje u “60 minuta”?

Donosimo kratku rekapitulaciju događaja koji su pratili smjenu Duške Jurišić sa pozicije urednice Informativnog programa FTV-a, te stavove njenih kolega novinara o ovom slučaju.

Pages

Subscribe to RSS - FTV