Bear: Mobilna aplikacija za pravljenje bilješki i pisanje tekstova u pokretu

Bear: Mobilna aplikacija za bilješke (rdn)

Bear: Mobilna aplikacija za pravljenje bilješki i pisanje tekstova u pokretu

Aplikacija za korisnike iPhone-a posljednjh mjeseci dodala je niz korisnih opcija koje je danas čine prvim izborom za hvatanje bilježaka u mobilnom novinarstvu.

Hvatanje bilježaka u pokretu jedan je od svakodnevnih novinarskih poslova i u doba mobilnog novinarstva poprimio je razne forme, od audio i video materijala do zapisivanja kratkih bilješki u telefon. Kada nema dovoljno vremena ili mjesta za laptop, novinari na raspolaganju imaju različite mobilne aplikacije koje omogućavaju kreiranje i uređivanje tekstova na licu mjesta, a najpopularniji izbor za korisnike iOS uređaja ubrzano postaje aplikacija pod nazivom Bear.
 
Bear korisnicima omogućava kreiranje, uređivanje i organizaciju bilješki za upotrebu na licu mjesta ili kasnije, te da tako kreirane tekstove eksportuju u niz formata (uključujući PDF, HTML i Word) i podijele. Različite bilješke moguće je međusobno povezivati i organizirati putem hashtagova. Aplikacija nudi opcije praćenja broja karaktera, riječi i procjenu vremena koje je potrebno da se napisani tekst pročita, što je posebno korisno novinarima koji rade izvještaje za radio i televiziju.
 
Bear sadrži i napredni markup editor, koji podržava više od dvadeset programskih jezika i automatski prepoznaje elemente poput e-mail adresa, hashtagova, linkova, boja i drugih. 
 
 
Aplikacija je za sada dostupna samo da korisnike iOS uređaja i besplatno ju je moguće preuzeti na Apple Store-u, a moguće je uz plaćanje otključati i pro verziju, koja nudi napredne fukcije, dodatne teme i sinhronizaciju između uređaja.