A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Jovana Kisin Zagajac

Jovana Kisin Zagajac

Title

Jovana Kisin Zagajac

Jovana Kisin Zagajac, advokatica iz Banje Luke i aktivistinja u javnosti je najviše poznata kroz slučajeve zaštite osnovnih ljudskih prava i medijskog prava. Zahvaljujući učešću na više projekata iz oblasti slobode izražavanja i slobode medija u BiH certifikovana je ekspertica Savjeta Evrope. Redovno učestvuje na seminarima i drugim stručnim usavršavanjima u kojima prati aktuelne pravne teme u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na jačanje institucionalne zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda kao što su pravo na javno okupljanje, sloboda javnog izražavanja, zaštita od diskriminacije, rodno zasnovane driskiminacije i nasilja, zaštita od proizvoljne primjene zakona, te je na nekim od njih učestvovala i u svojstvu edukatora.

Učestvovala je u više projekata i događaja u saradnji sa OSCE-om, UN-om, Savjetom Evrope i Evropskom unijom kao članica Advokatske komore Republike Srpske ali i samostalno u projektima zaštite osnovnih ljudskih prava i procesa demokratizacije društva.
Istaknuta je društvena aktivistkinja za zaštitu ljudskih prava na lokalnom nivou sa mnogobrojnim uspješnim sudskim postupcima u oblastima diskriminacije, sistemskog zastrašivanja, korupcije, postupaka za zaštitu od klevete i govora mržnje, zaštite životne sredine i zaštite životinja.

Pored aktivnog bavljenja advokaturom, objavila je više stručnih članaka i naučnih radova u oblasti građanskog prava i zaštite osnovnih ljudskih prava. Učestvovala u mnogim nevladinim projektima u cilju pravnog normiranja i donošenja boljih zakonskih rješenja iz oblasti efikasnosti i transparentnosti rada javne uprave, smanjenja korupcije, efikasnijeg i nezavisnog rada pravosuđa i ravnopravnosti građana pred zakonom.

Jovana Kisin Zagajac

Objavljeni tekstovi na MC_online: