O Nama

O Nama

Mediacentar Sarajevo podržava razvoj nezavisnog i profesionalnog novinarstva u Bosni i Hercegovini. Od osnivanja, MC je organizovao više od 230 treninga koje je pohađalo više od 2000 ljudi iz BiH i regiona.

Vremenom, aktivnosti Mediacentra su proširene na:

  • izdavaštvo 
  • medijska istraživanja
  • treninge i konsultantske usluge iz oblasti odnosa s javnošću
  • audio i video produkciju
  • organizovanje različitih kulturnih i drugih događaja

Dio Mediacentra je i Infobiro, digitalna baza štampanih medija sa područja Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije, i biblioteka sa literaturom o masovnim medijima, a izdavač smo i regionalnog časopisa za kulturu i književnost Sarajevske sveske. Mediacentar je 1995. osnovao Fond otvoreno društvo, a 2000. je registrovan kao posebna obrazovna i istraživačka institucija pod okriljem Fonda otvoreno društvo BiH.