Razjedinjeni propadaju: Javni RTV servis u BiH

Razjedinjeni propadaju: Javni RTV servis u BiH

Istraživanje pokazuje da neuspjeh političara, medijskih menadžera,
državnih i međunarodni agencija da osiguraju primjenu postojećih
zakona proizvodi zastoj koji je korozivan i neodrživo skup
.

Sažetak:

Javni RTV servis (PBS) u Bosni i Hercegovini odraz je kompleksnih političkih i ustavnih aranžmana u zemlji. Zbog taktike stvaranja zastoja koju primjenjuju lokalne političke snage, praćene prilično nedosljednim pristupom međunarodne zajednice, transformacija državnih TV-mreža započeta 1998. godine još uvijek nije dovela do zaokruženog zakonodavnog okvira za PBS, a da i ne govorimo o dugoročnoj održivosti. Ovakvo stanje za posljedicu ima činjenicu da značajan dio stanovništva još uvijek ne prihvata PBS, dok su javni emiteri u teškoj finansijskoj situaciji, a politički pritisci ne predstavljaju rijetkost.

S obzirom na jezičke sličnosti između tri zvanična jezika (bosanski, srpski i hrvatski), te na kontinuiran vjekovni suživot svih bh. naroda na cijeloj teritoriji zemlje, kreatori zakona uspostavili su jedinstven javni RTV sistem koji čine tri emitera: državni emiter (BHRT) i dva entitetska emitera (RTRS i RTVFBiH). Uspostavljenim pravnim okvirom pokušala se ojačati uloga javnih RTV emitera kao faktora društvene kohezije između tri etničke grupe, u čemu se, uglavnom, nije uspjelo. Ovim okvirom se tri emitera unutar PBS sistema definiraju kao emiteri za cjelokupno stanovništvo na teritoriju koji svaki od njih pokriva. U zakonu se ide čak i korak dalje, te se zahtijeva da struktura programa i uposlenih u sva tri emitera u potpunosti odražava etničku i kulturološku raznolikost zemlje.

Međutim, kao i u mnogim drugim oblastima u Bosni i Hercegovini u kojima su izvršene neuspjele ili teške reforme, PBS sistem karakterizira veliki raskorak između normativnih odredbi s jedne i stvarne prakse s druge strane. Naprimjer, jezik i tradicija svih konstitutivnih naroda nisu adekvatno zastupljeni na sva tri javna RTV emitera, a sastav njihovih uposlenih ne odražava raznolikost zemlje.

Javno RTV emitiranje je, kao posljedica takve situacije, i dalje sporna oblast i predmet konstantne političke borbe za moć i taktiziranja koje karakterizira stalno krizno stanje. Ova oblast vjerno odražava jake međuetničke tenzije i kompleksan put redefiniranja identiteta etničkih grupa, u kombinaciji s izuzetno zahtjevnim zadatkom intenziviranih procesa integracije u EU. U tom smislu, ova studija pokazuje poteškoće s kojima se PBS suočava u jednoj postkonfliktnoj i multietničkoj zemlji u kojoj se rat završio prije više od 12 godina, ali mir još uvijek nije istinski zaživio.

Cijeli tekst u .PDF formatu možete preuzeti ovdje.

Također, objavljena je i dostupna i engleska verzija teksta.

.....................................................................................................................................
Tarik JUSIĆ, Amer DŽIHANA, „Bosna i Hercegovina“, objavljeno u: Sandra Bašić-Hrvatin, Mark Thompson, Tarik Jusić. Razjedinjeni propadaju: Javni radio – televizijski servisi u multietničkim državama. Mediacentar Sarajevo, 2008, str. 81-117.