Hoće li televizija prenositi digitalnu revoluciju?

Hoće li televizija prenositi digitalnu revoluciju?

Pored kompleksne ustavne strukture države nametnute Dejtonskim sporazumom 1995. godine, napora na polju izgradnje mira i sporog ekonomskog oporavka, i drugi faktori, transnacionalni po svom opsegu, kao što su uvođenje novih tehnologija i multikanalno i multiplatformsko okruženje, počinju utjecati na ponašanje publike i vjerovatno će indirektno izmijeniti izgled bosanskohercegovačke (bh.) medijske scene. Iako se ove transnacionalne promjene u javnom diskursu u BiH uglavnom ignorišu, te tretiraju kao trivijalne u poređenju s krupnim etnonacionalnim pitanjima, to ne znači da su one daleko od naše stvarnosti i da njihovi efekti neće pogoditi i javne RTV emitere u Bosni i Hercegovini (BiH).

Nedostatak volje i interesa među lokalnim političkim elitama, nepostojanje strateškog pristupa budućnosti medijske scene u BiH generalno gledano, a posebno razvoju javnih RTV emitera, te nedovoljno razumijevanje izazova digitalnog doba i informacijskog društva neće društvu dopustiti da zadrži status quo, nego će, što je vjerovatnije, dovesti do apsolutne nespremnosti za suočavanje s takvim okruženjem i njegovim proaktivnim građanima.

Kao što će u radu biti elaborirano, javnim RTV servisima u BiH je u cilju osiguranja održivosti i razvoja potrebna podrška kako publike tako i vladinih struktura. Javni RTV servisi hitno moraju promijeniti stav prema svojoj publici i preispitati promjene u njenom ponašanju (preispitati kako svoju “javnost” tako i “servis”). Oni trebaju, zajedno s vladinim strukturama, preispitati svoju ulogu u multikanalnom i multiplatformskom medijskom okruženju, te definisati svoj djelokrug, ispitati postojeće i moguće državne i regulatorne politike, a sve to u cilju omogućavanja funkcionisanja, pa čak i razvoja, javnih medijskih servisa u budućnosti.

Uostalom, javne medijske servise u BiH neće spasiti tehnologija, nego njihova “javnost” i “servisi”, pošto je njihovo postojanje opravdano samo sa stanovišta programa koje su u stanju napraviti, nabaviti ili producirati i ponuditi svojoj publici “na bilo kojem mjestu, na bilo koji način, u bilo koje vrijeme”.

Kliknite za cijeli članak.

Objavljena je i dostupna i engleska verzija teksta.