Mediametar

Srđan Puhalo
Srđan Puhalo 07/11/2016

Analiza medijskog izvještavanja o selefijama u BiH dio je publikacije Srđana Puhala.

Đorđe Krajišnik
Đorđe Krajišnik 26/10/2016

Kako je jedan pjesnik demaskirao bh. medije.

Đorđe Krajišnik
Đorđe Krajišnik 14/10/2016

BiH je sekularna država, vjerovanje stvar pojedinca, a nevjerovanje nije kažnjivo zakonom, i stoga ne možemo govoriti o pojmu blasfemije.

Đorđe Krajišnik
Đorđe Krajišnik 28/09/2016

Nedavne prijetnje Lejli Čolak zbog Facebook statusa, pokrenuo je ponovo važna pitanja: šta je sloboda govora, a šta odgovornost

Ljupko Mišeljić
Ljupko Mišeljić 26/09/2016

„Koja je najljepša kandidatkinja za odbornika u Skupštini Grada Bijeljina“?

Nidžara Ahmetašević
Nidžara Ahmetašević 22/09/2016

Rijetki su mediji koji kandidate propituju o tome šta će zaista uraditi na lokalnom nivou i kako to misle uraditi.

Lidija Pisker
Lidija Pisker 15/09/2016

Od „napalm djevojčice“ do djevojčice sa Starog mosta, etička granica o izvještavanju o djeci pomaknuta i teško je znati gdje je.

Jasmina Bajramović
Jasmina Bajramović 13/09/2016

Čemu insistiranje na traženju bosanskog ekvivalenta riječi „Bajram“?

MCOnline Redakcija
MCOnline Redakcija 09/09/2016

„Šta je Aleppo?“ - u godini u kojoj se obilježava 400. godišnjica smrti Shakespearea čiji su likovi govorili o tom sirijskom gradu.

Saša Ibrulj
Saša Ibrulj 07/09/2016

BHRT vlasnik prava na prenos sa najvećeg planetarnog sportskog događaja.

Pages