Mediametar

Elvira M. Jukić
Elvira Jukić - Mujkić 12/12/2016

Mediji nasilje nad ženama obilato iskorištavaju i što je brutalnije, "primamljivije je".

Nermina Voloder
Nermina Voloder 06/12/2016

Predložene izmjene sadrže odredbe koje će otežati pristup informacijama.

Alma Lazarevska
Alma Lazarevska 02/12/2016

U markesovskom scenariju Castro je 25. novembra 2016. zaplovio ka luci Tuxpan?

Emina Žuna
Emina Žuna 29/11/2016

Trauma se prenosi i u budućnosti može eskalirati na najgori način, a mediji mogu imati veliku ulogu u tome, pozitivnu ili negativnu.

Zija Dizdarević
Zija Dizdarević 24/11/2016

Umjesto javnog interesa, program i sadržaji RTRS podređeni su jednom čovjeku i stranci.

Aleksandar Brezar
Aleksandar Brezar 22/11/2016

Želimo li živjeti u svijetu u kojem su informacije unaprijed odabrane za nas?

Alan Pejković 18/11/2016

Dylan dobija nagradu, a dijele je i hiljade književnih teoretičara i historičara koji se, već decenijama, bave popularnom kulturom.

Emina Žuna
Emina Žuna 16/11/2016

Načelnik se na zvaničnoj stranici općine obratio drugoj javnoj osobi tonom koji predstavlja egzemplaran primjer 'nekulture dijaloga'.

Đorđe Krajišnik
Đorđe Krajišnik 11/11/2016

Fašizam često dolazi sa najnevinijim licem, i uvijek dolazi da bi nas “zaštitio” od neke spoljnje i nadiruće “opasnosti”.

Elvira M. Jukić
Elvira Jukić - Mujkić 08/11/2016

Mnogi su Lazanskog optužili da laže i da je pričao sa duhom. Ili da je razgovarao sa mrtvim čovjekom. Ili da je neznalica. Ili su prosto ostali zapitani kako je moguć razgovor s preminulim.

Pages