Priručnik: Prati trag novca (5)

Priručnik: Prati trag novca (5)

Priručnik: Prati trag novca (5)

Izvještavanje o nelegalnim aktivnostima firmi i kompanija od novinara i otkrivanje njihovih složenih vlasničkih šema od novinara stalno zahtijeva nove alate za dobijanje, analizu i tumačenje podataka.

Međunarodni centar za novinare (ICFJ) i Rumunski centar za istraživačko novinarstvo (CRJI) objavili su priručnik za korištenje baza podataka i softverskih alata u izvještavanju o ovim temama, pod naslovom ''Follow the Money: A Digital Guide for Tracking Corruption'', a MediacentarOnline ga u prevodu objavljuje u nastavcima.

Pročitajte 1., 2., 3. i 4. dio priručnika

Rad na terenu i prekogranična saradnja

Mada pretraživanje baza podataka, analiza podataka uz pomoć softvera i analiza dokumenata mogu da dovedu do važnih otkrića u istraživanju, rad na terenu je jednako važan jer pruža pristup podacima van digitalnog domena. Neposredan uvid je proces koji novinaru pomaže da bolje razumije činjenice i organizuje ih u narativnu strukturu.

Prije nekoliko godina, rumunski novinari su pronašli mnogo podataka u vezi sa preuzimanjem rafinerije nafte od strane firme sa sjedištem u Londonu. Prije primopredaje rafinerija je bila u vlasništvu jednog rumunskog političara i nakupila je ogroman dug državi jer nije plaćala poreze. Rafineriju je preuzela novoformirana britanska firma, koja je preuzela i dug, ali je Ministarstvo finansija Rumunije odbilo da pruži bilo kakve podatke o sklopljenom poslu. Dokumenti koji su dobijeni od britanskog registra preduzeća su pokazali da je jedan od direktora Rumunka nastanjena u Bukureštu. Ime direktorice je novinarima i javnosti bilo nepoznato i nije se moglo pronaći nigdje u rumunskim bazama podataka o registraciji preduzeća.

Novinari su otišli na adresu navedenu u britanskom registru preduzeća i raspitali se o direktorici kod susjeda. Oni su im kazali da vozi Audi 6 sa registarskim tablicama B-26-ZRB.

Preko policijskih izvora novinari su uspjeli da saznaju da je auto ukraden u Beogradu i registrovan na ime druge osobe. Daljnje istrage i ispitivanja su doveli do dodatnih podataka: vlasnik auta je radio za tadašnjeg rumunskog predsjednika, a posao sa rafinerijom nafte je vodio direktno do grupe ljudi koja je optužena za organizovani kriminal. Direktorica britanske firme je zapravo prijateljica vlasnika auta i dobila je auto kao poticaj da se uključi u britansku firmu. Neposredan uvid i razgovori sa susjedima su u ovom slučaju bili ključni i povezali su cijelu priču.

Ovaj niz tekstova, u kojima se ukazuje na veze između političara i organizovanog kriminala, bio bi nekompletan bez rada na terenu.

Postoje, međutim, slučajevi kada je rad na terenu preskup, naročito u slučaju prekograničnih istraga. U većini slučajeva rješenje je saradnja sa lokalnim novinarima. Oni su na terenu i često bolje poznaju lokalne prilike i izvore informacija.

Rumunski novinari su 2007. i 2008. godine sarađivali sa kolegama u Australiji u otkrivanju međunarodne organizovane prevare pod imenom Firepower.

To preduzeće, koje je imalo podružnice u mnogim dijelovima svijeta, tvrdilo je da je izumilo čudesnu pilulu koja, kada se doda u gorivo automobila, poboljšava performanse i smanjuje potrošnju goriva i zagađenje. Iza ovih tvrdnji nisu stajali nikakvi naučni dokazi. Uprkos tome, poslovi ovog preduzeća su cvjetali u Evropi, Aziji i Australiji. Australijski i rumunski novinari su razmijenili podatke o Firepoweru i saznali da su prevaru skovali kontroverzni biznismeni u Australiji i rumunski građani povezani sa bivšim komunističkim tajnim službama. Posao je propao i pokrenute su zvanične istrage o poslovanju ove grupe u Australiji.

Postoji veći broj e-grupa istraživačkih novinara gdje se mogu uspostaviti veze sa stranim novinarima (vidjeti spisak korisnih Web stranica). Trenutno je najaktivnija među njima globalinvestigativejournalism.org. Ako postanete član ove grupe, imate mogućnost kontakta sa stotinama istraživačkih novinara širom svijeta.

Sigurnost

Početkom 2006. godine, rumunski novinar je uhapšen i optužen za posjedovanje i odavanje tajnih dokumenata. Tajne su se odnosile na vojne akcije u Iraku i Afganistanu, gdje je rumunska vojska dio vojne koalicije. Vlasti su smatrale da imaju pravo da saslušavaju ljude i da oduzimaju ili kopiraju hard diskove na njihovim računarima da bi pronašli odakle cure dokumenti. Poduzele su ove mjere uprkos tome što novinar tajne dokumente nikada nije objavio.

Štaviše, novinar je, predostrožnosti radi, upozorio vlasti da neko odaje dokumente. Ovaj slijed događaja postavlja ozbiljna pitanja u vezi s načinom na koji novinari treba da brane svoje pravo na informacije i štite izvore.

Kada su vlasti kopirale hard diskove sa računara novinara, nisu kopirale samo informacije vezane za vojne tajne. Kopirale su sve – svaki podatak koji je novinar imao na svom računaru. Čak su došle i do informacija koje su ranije izbrisane sa računara.

Zaista, izbrisani podaci se mogu vratiti uz pomoć najmodernijih alata. U ovom slučaju rumunske vlasti su upotrijebile uređaj koji se zove RoadMaSSter-2 Portable Forensics Lab. RoadMaSSter je na svojoj Web stranici http://abcusinc.com predstavljen kao uređaj koji je sposoban da «uđe u trag svim vrstama operativnih sistema i particija u radnoj memoriji. Uređaj garantuje precizan prenos, bit po bit, svih podataka koji su pohranjeni na pogonskoj jedinici osumnjičenog, uključujući izbrisane datoteke, slobodni prostor i prostor za datoteke.»

Ovakvo ponašanje nacionalnih organa za provođenje zakona nije jedina potencijalna prijetnja novinarima koji rade na prekograničnim istraživanjima.

Mnoge grupe koje se bave organizovanim kriminalom sa sjedištem u istočnoj Evropi osnovale su vlastite privatne zaštitarske firme koje vode bivši obavještajci. Oni imaju pristup najnovijoj tehnologiji i mogu pratiti aktivnosti novinara online i offline.

Komercijalni servisi na Webu, kao što je readnotify.com, mogu naprimjer pratiti e-mail aktivnosti. Pretplatom na readnotify.com moguće je saznati kada je e-mail otvoren, gdje je otvoren, te kome je proslijeđen. Ovakvi podaci mogu otkriti lokaciju novinara i izvora kojima se obraćaju u toku istrage.

Ne postoji pouzdana metoda da zaštitite sebe i svoje izvore od takvih prijetnji. Kao privremeno rješenje koje može usporiti pokušaje online praćenja i nadzora, dostupni su softveri za šifrovanje e-mailova i hard drajvova.

Neki od ovih alata su predstavljeni na spisku softverskih alata koje novinari mogu koristiti u istraživačkom radu (spisak će biti objavljen u narednom nastavku teksta).

 

U 6. dijelu priručnika: ''Online alati za istraživanje firmi i kompanija''

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevod sa engleskog: Kanita Halilović

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MediacentarOnline se zahvaljuje Međunarodnom centru za novinare (ICFJ) i autoru Paulu Raduu što su nam dozvolili da priručnik ''Follow the Money: A Digital Guide for Tracking Corruption'' prevedemo i objavimo u nastavcima na www.media.ba.