Magazin: Teme i resursi

Zahvaljujući jednom humanom projektu, djeca bez roditelja ipak nisu bez nade. U Bosni i Hercegovini danas postoje dva SOS Dječija sela u kojima živi i za život se sprema 250 djevojčica i dječaka.
Priča o Dušanu Ličini, koji živi u kontejneru iza Studentskog centra Nikola Tesla istovremeno otkriva nemogućnost integracije ljudi čije mentalne sposobnosto često nisu umanjene.
U Bosni i Hercegovini postoji devet domova u koje su smještena djeca bez  roditeljskoga staranja, četiri dječija sela i dvije socijalno-pedagoške životne zajednice.
Polaznica mentorskog programa projekta “Against the Margins- Protiv isključivosti” je za svoju istraživačku temu izabrala kinesku zajednicu u BiH.
Objavljujemo prvu od osam priča nastalih u sklopu mentorskog programa projekta “Against the Margins - Protiv isključivosti” koja analizira poziciju tražilaca azila u Bosni i Hercegovini.

Pages