Magazin: Teme i resursi

Djeca sa posebnim potrebama u Bijeljini i njihove porodice suočeni su sa mnogim problemima. Inkluzija postoji na papiru, ali je u praksi drugačije.
Borbu za posao djeci i omladini s posebnim potrebama u BiH ne olakšavaju ni okolina, ni vlasti. Nevladine organizacije koje im pomažu svjetlo su u tunelu.
BiH društvo je pozornica nasilja nad životinjama. Istom nasilju izloženi su i oni koji ih nastoje zaštititi. Da li će i kada nedavno usvojeni Zakon promijeniti stanje?
Nekada slavni, danas stari i bolesni, antifašisti, borci iz II svjetskog rata danas se suočavaju sa nacionalizmom i zaboravom bh. društva.
Šta je cerebralna paraliza, kakvu pomoć država daje oboljelima od ove neizlječive bolesti i kakav je njihov položaj u BiH?

Pages