Mehmed Halilović: RAK bi trebao da štiti javne emitere

Mehmed Halilović: RAK bi trebao da štiti javne emitere

Ako se ova politika nastavi bojim se da ćemo izgubiti javne servise i dobiti državne koji će još otvorenije služiti političkim elitama a ne javnosti. 
 
Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije održalo je, 25. septembra 2013. godine, 68. redovnu sjednicu na kojoj je Vijeće razmatralo prijedlog Kodeksa o komercijalnim komunikacijama u vezi sa dužinom oglašavanja za javne RTV servise i donijelo odluku da dužina oglašavanja kod javnih RTV servisa iznosi 4 minute u jednom satu. O odluci Vijeća i posljedicama za javni servis komentira Mehmed Halilović, pravni savjetnik za medijska pitanja u Internews-u BiH. 

"Ta je odluka nevjerovatna i neprimjerena", ističe Halilović,"nevjerovatna je zbog toga što ju je donijela Regulatorna agencija koja bi prije svega trebalo da podstiče i štiti javne interese i javne emitere. Nevjerovatna je i zato jer ju je donijelo Vijeće kojem je mandat odavno okončan i već godinama radi kao privremeno tijelo u tehničkom mandatu", kaže Halilović u izjavi za portal Media.ba.

"Nevjerovatna je i zbog toga što je Vijeće donijelo takvu kapitalnu odluku samo nekoliko sedmica ili nekoliko mjeseci prije imenovanja novog vijeća. Konačni proces formiranja novog vijeća je započet, o tome je obaviještena i javnost, pa se nadam da će biti formirano uskoro i da će biti u prilici da tu odluku preispita".

"Ta je odluka o smanjenju marketinškog programa neprimjerena i zato što je, slučajno ili namjerno, sinhronizirana sa učestalim političkim pritiscima usmjerenim na sva tri javna servisa. Ako se ova politika nastavi, da zaključim, bojim se da ćemo izgubiti javne servise i dobiti državne koji će još otvorenije služiti političkim elitama a ne javnosti. Javnim servisima možemo uputiti niz prigovora i oni sigurno moraju i mogu praviti bolje programe, ali ovo je put koji ne vodi tome već njihovom uništavanju".

Vezane vijesti: 

Četiri minute za javne servise