Magazin: Medijska politika regulativa

Nada Korać i Jelena Vranješević analiziraju postojanje javnog mnijenja o djeci u Srbiji, na temelju empirijskog istraživanja prikazivanja djece u programima za odrasle.
Vlasta Ilišin analizira ulogu roditelja kao medijskih odgajatelja, na temelju empirijskog istraživanja komunikacijskih i medijskih navika djece u Hrvatskoj.
Blandine Kriegel analizira teorijska izvorišta ideje slobode nasuprot ideji nasilja, kao širi kontekst na kojem je analizirano pitanje regulacije nasilja u medijskim programima, posebno u odnosu na programe koji se obraćaju ili se mogu obraćati djeci.
S ciljem ocjenjivanja nivoa transparentnosti i odgovornosti javne administracije u BiH, Mediacentar Sarajevo je u toku 2005. godine sproveo istraživanje pod nazivom Monitoring demokratskog razvoja u Bosni i Hercegovini: Indeks otvorenosti javnih institucija, organizacija i agencija.
Karmen Erjavec analizira različita značenja koja se u svijetu pripisuju konceptima medijske pismenosti i medijskog odgoja, te komparativno analizira različite modele odgoja za medije u europskim i drugim državama.

Pages