Infobiro: Srednje škole na kraju Prvog svjetskog rata

Infobiro: Srednje škole na kraju Prvog svjetskog rata

Infobiro: Srednje škole na kraju Prvog svjetskog rata

Koje su sve srednje škole postojale u BiH na kraju Prvog svjetskog rata? U kojim gradovima? Ko ih je vodio? 
 
Dvadeset i osmi broj digitalnog izdanja Infobiroa kroz Kalendar Bošnjak donosi sve podatke za 1918 godinu – sadržaj se odnosi na godinu ranije, 1917.
 
U istom broju pobrojane su sve novine (štampa) koje su tog trenutka izlazile u zemlji. Danas bi se to zvalo medijska slika a ovog puta sva je stala na jednoj stranici.
 
U uvodu donosimo dva zanimljiva teksta. U jednom od izdanja Večernjih novina Dario Džamonja nije objavio svoj tekst i zamijenio ga je redakcijski kolega Enver Dizdar. Nekoliko dana kasnije Daco vraća dug sa posvetom.