Karikatura: Sloboda izražavanja

Umjesto komentara: Sloboda izražavanja

Karikatura: Sloboda izražavanja

Karikaturist Midhat Ajanović osvrnuo se na (ne)postojanje slobode izražavanja.

Pravo na slobodu mišljenja i izražavanja utvrđeno je Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima: “Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice”. Ustav BiH također garantuje pravo na slobodu izražavanja.

Ali, postoji li stvarno sloboda izražavanja? Promiču li je mediji i kakva je njihova uloga u osiguranju slobode izražavanja?