Karikatura: Međunarodna televizija

Karikatura: Međunarodna televizija

Karikatura: Međunarodna televizija

Karikaturist Midhat Ajanović Ajan o utjecaju koji imaju međunarodne televizijske kuće na ratne sukobe, u crtežu s nazivom "International TV".

U seriji karikatura, Ajan se bavi medijskim izvještavanjem i slobodom izražavanja. Ostale karikature pogledajte ovdje.