Bh. internet: pristupačan i siguran?

Bh. internet: pristupačan i siguran?

Bh. internet: pristupačan i siguran?

Drugi BH Forum o upravljanju internetom, pod nazivom „BH Internet: Otvoren i siguran?“ privukao je veliki broj zainteresiranih iz zemlje i regiona, a prisutni su posebnu pažnju posvetili raspravi o (ne)pristupačnosti medijskih tehnologija za osobe sa invaliditetom, te aspektima sigurnosti i privatnosti na internetu.

Foto: Zoran Kanlić

„Bez ispunjenja uslova pristupačnosti, nema ljudskih prava“, rekla je uvodničarka Nataša Maros, iz organizacije MyRights, pozivajući prisutne da razmisle o tome kako internetske tehnologije i medijski sadržaji izgledaju osobama sa invaliditetom u BiH.

Pristup novim tehnologijama i medijskim sadržajima osobama sa invaliditetom je zagarantovan UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, a posebno Članom 8, koji se odnosi na pristup informaciono-komunikacionim tehnologijama, sa ciljem da im se značajno olakša život. U Konvenciji se navodi da „svako ima pravo da prima i širi infomacije“ no, prema riječima Salihe Džuderija, pomoćnice ministra za ljudska prava BiH i jedne od učesnica panela, „unatoč motu 'jednakost za sve', osobe sa invaliditetom nisu izjednačene sa nama ostalima“.

Poseban utisak na prisutne ostavile su osobe sa invaliditetom koje su učestvovale u panelu i iz ličnog iskustva govorile o preprekama za konzumaciju medijskih sadržaja i korištenje kompjuterskih programa i mobilnih aplikacija.

Ida Adilagić, psihologinja i predstavnica osoba sa oštećenim sluhom, ukazala je na činjenicu da televizijski programi, posebno dječiji i edukativni program, često nisu pristupačni osobama sa oštećenim sluhom i ne nude nijednu od opcija koje su potrebne da bi ga i one mogle pratiti: znakovnog tumača ili titl.

„Zamislite kako osobi sa oštećenim sluhom izgleda izvještavanje sa protesta sa pozadinskom naracijom, bez titla“, kaže Adilagić.

 
 

Panelista Saša Grbić iz Centra za podršku studentima sa invaliditetom Banja Luka naveo je neke od uslova pristupačnosti web sajtova za slijepe i slabovidne osobe: potrebno je osigurati opcije modularnosti – izbora veličine i boje slova, pravilno imenovati slike i linkove tako da ih čitači ekrana, uređaji koji slijepim i slabodivnim osobama čitaju tekst sa ekrana, mogu identificirati.

Grbić je svim kreatorima web sadržaja preporučio publikaciju „Web pristupačnost“, u izdanju Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, koja daje konkretne smjernice za povećanje pristupačnosti web sajtova.

Sam Forum bio je od početka do kraja praćen tumačenjem na znakovnom jeziku, što su mogli pratiti i gledaoci prenosa uživo na internetu.

„Nakon što nam je prošle godine ukazano na činjenicu da Forum nije pristupačan za osobe sa oštećenjem sluha, odlučili smo da ovogodišnji Forum bude tumačen na znakovnom jeziku“, kaže Valentina Pellizzer, iz One World Platform, koja organizira bh. izdanje Foruma o upravljanju internetom.

Suprotstavljanje kampanjama nasilnog ekstremizma

Panel pod nazivom „Borba protiv nasilnog ekstremizma na internetu i zaštita prava na slobodu izražavanja“, u kojem su učestvovali eksperti iz Ministarstva sigurnosti i predstavnici akademske zajednice i nevladinog sektora, pokrenuo je zanimljivu raspravu o online kampanjama koje provodi ISIL, te o tome na koji se način najefikasnije suprotstaviti širenju nasilnog ekstremizma putem weba.

„Sadržaj koji koristi ISIL za cilj ima da zastraši, učvrsti predanost i da regrutuje. Svaku od ovih komponenti treba raščlaniti na pojedine poruke i kreirati kontra-narative“, smatra teolog i kolumnist Muhamed Jusić.

Mario Janeček, viši stručmi savjetnik za borbu protiv terorizma u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, naglasio je da pristupi borbi protiv nasilnog ekstremizma moraju uključivati cijelu zajednicu i sistemska rješenja, te da jednostavno uklanjanje sadržaja sa interneta nije dovoljno.

"Potrebno je pokazati postojanje alternative mržnji", kaže Mirela Geko iz Koalicije Zanemari razlike.

Denis Džidić, novinar i urednik u BIRN-u BiH, ukazao je na nedostatak kontinuiranog izvještavanja o slučajevima vezanih za nasilni ekstremizam. Džidić to objašnjava nedostacima u obrazovanju i treningu novinara, te niskim primanjima i visokim zahtjevima.

„Ne možete očekivati da će novinar od kojeg se ugovorom traži da napiše tri autorska teksta dnevno imati vremena da ulazi u kompleksna pitanja poput ovoga“.

Anonimnost ne postoji

Treći panel u okviru ovogodišnjeg Foruma fokusirao se na ljudska prava i biznis u bh. internet ekonomiji. Panelisti su razgovarali o načinima na koje poslovne prakse utječu na internet slobode, te o problemima anonimnosti i njenih zloupotreba.

"Anonimnost na internetu ne postoji. To je kao da očekujete privatnost od konverzacije koju vodite preko megafona na glavnom gradskom trgu", kaže Predrag Katanić, predstavnik telekomunikacijske kompanije TelradNET.

Kao poseban problem zloupotrebe prividne anonimnosti interneta istaknuto je cyber nasilje prema ženama i članovima manjinskih skupina, poput LGBT zajednice, no naglašena je i potreba za zaštitom online privatnosti za aktiviste i druge koji su potencijalno izloženi prijetnjama.

Treći BH Forum o upravljanju internetom najavljen je za oktobar 2017. godine, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da na web sajtu Foruma ostave svoje prijedloge o temama i problemima o kojima žele diskutovati.