Konvergencija u redakciji BBC-ja

Konvergencija u redakciji BBC-ja

Od jutarnjeg sastanka redakcije do izvještavanja sa terena, novinari različitih odjela BBC-ja uvijek na umu imaju i to kako bi priča na kojoj rade mogla funkcionisati na drugim platformama. Redakcija BBC-ja na primjeru priče o urbanoj gentrifikaciji (pretvaranju siromašnih dijelova grada u skupe stambene objekte) pokazuje kako u svakodnevnici izgleda istovremeni rad na više platformi: televiziji, radiju i webu.

Video uz dozvolu prenosimo sa web sajta BBC Academy

Prevod: Sanja Vrzić

Objavu ovog videa omogućila je velikodušna podrška američkog naroda putem Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u videu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD-a, niti Mediacentra Sarajevo, već isključivo autora/ice.