Srbija: porast utjecaja tabloida na mainstream medije

Srbija: porast utjecaja tabloida na mainstream medije

Uspjeh i porast broja tabloida utječu na pristup izvještavanju mainstream štampanih medija u Srbiji, kaže se u članku nedavno objavljenom u sedmičniku Vreme.

Kako prenosi Editorsweblog.org, komercijalni uspjeh žute štampe u Srbiji ima rastući utjecaj na mainstream štampane medije, koji sve češće usvajaju "tabloidni" stil izvještavanja.

Često operirajući pod pretpostavkom da su svi političari korumpirani i nemoralni, tabloidi su, u situaciji opadajuće popularnosti štampanih medija, uspjeli naći put do čitateljstva. Srbija trenutno ima najviše tabloida po glavi stanovnika - naslovima poput Kurira, Pravde, Pressa i Groma redovito se pridružuju nova izdanja. Uspjeh tabloida u Srbiji objašnjava se činjenicom da, za razliku od žute štampe u drugim zemljama, veliku pažnju posvećuju politici i aktivno formiraju javno mnijenje. Rezultat je povećana politička moć tabloida i tabloidizacija mainstream medija, upozorava Vreme.

Izvor: Editor's Weblog