Sedma škola medijske etike

Sedma škola medijske etike

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini  po sedmi put organizuje Školu medijske etike za najbolje studentice i studente žurnalistike sa univerziteta  iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Mostara, Tuzle i Banja Luke, u Sarajevu, od 17. do 22. decembra 2012. godine.

Učesnici će kroz intenzivan petodnevni program učiti o profesionalnom i etičkom izvještavanju zasnovanom na Kodeksu za štampu i online medije BiH i standardima Alijanse nezavisnih vijeća za štampu Europe-AIPCE, samoregulaciji i regulaciji medija, odgovornosti medija prema javnosti, rodno senzitivnom izvještavanju i drugim temama i vještinama koje će im biti od velike koristi u budućem praktičnom novinarskom radu. Sedmu školu medijske etike svečano će 18.decembra/prosinca otvoriti g. Franz Kaufmann, Treći sekretar u odjelu za kulturu i službu sa javnošću ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH i gdja Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.
 
Ovogodišnja Škola medijske etike je priznata za izborni predmet na Odsjeku žurnalistike Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Pohađanje Škole medijske etike na sarajevskom FPN biće vrednovano sa 6 ECTS bodova.
 
Dodatne informacije o Školi medijske etike možete pronaći na zvaničnoj stranici Vijeća za štampu.
 

Izvor: Vijeće za štampu