World Press Photo: Stanje fotonovinarstva u 2016.

World Press Photo: Stanje fotonovinarstva u 2016.

World Press Photo: Stanje fotonovinarstva u 2016.

Ko zapošljava fotoreportere, koliko su plaćeni, da li su u opasnosti i da li ih njihov posao čini sretnim neka su od pitanja na koja odgovara novi izvještaj organizacije World Press Photo.

Foto: Pixabay

Prosječni fotoreporter je muškarac, freelancer i zarađuje manje od 40.000 dolara godišnje, pokazalo je ispitivanje koje je među fotografima prijavljenim na ovogodišnji konkurs sproveo World Press Photo.

Ispitivanje State of News Photography 2016 obuhvatilo je skoro 2000 fotografa iz 100 zemalja svijeta, koji su, putem online upitnika, odgovarali na pitanja o svom identitetu, radnim uslovima, korištenju tehnologije i etičkim praksama. 

Više od 90% ispitanika smatra da je njihov posao rizičan a broj onih koji kao fotografi rade puno radno vrijeme opao je u odnosu na prošlogodišnje ispitivanje, te ih više od 50% svoje prihode mora dopunjavati da druge načine. Tek 15% ispitanika zarađuje više od 40.000 dolara godišnje.

Većina ispitanika preferira rad sa fotografijom u odnosu na video, no 37% ih potvrđuje da zadaci od njih sve češće zahtijevaju i snimanje video materijala. Skoro dvije trećine ispitanika tvrdi da su imali iskustvo sa nedozvoljenim korištenjem njihovog rada.

Istraživanje pokazuje i promjene u svakodnevnim praksama fotonovinarstva i korištenoj tehnologiji. Korištenje analognih foto aparata palo je sa 26% u 2015. na 18% u 2016. godini.

Fotografkinje, koje čine samo 15% ispitanih, češće koriste analogne foto aparate nego njihove kolege. Skoro 100% svih ispitanih fotografa koristi digitalne aparate, a 25% ih koristi i mobilne telefone za fotografisanje. Najpopularnija društvena mreža među fotografima i dalje je Facebook.

Unatoč svim izazovima, 66% ispitanika se izjasnilo sretnim izborom profesije.

Kompletan izvještaj dostupan je na službenim stranicama organizacije World Press Photo.