Washington Post koristi robote za izvještavanje o Olimpijskim igrama

Washington Post koristi robote za izvještavanje o Olimpijskim igrama

Washington Post koristi robote za izvještavanje o Olimpijskim igrama

Washington Post pridružuje se rastućem broju novinskih organizacija koje koriste naprednu tehnologiju za automatsku proizvodnju vijesti.
 
Foto:Bill O'Leary/The Washington Post 
 
Inžinjerski tim Washington Posta razvio je Heliograf, alat koji koristi bazu podataka i jezičke šablone za automatsko pisanje vijesti, a sada će taj mehanizam biti upotrijebljen za izvještavanje o Olimpijskim igrama i predstojećim izborima u SAD-u.
 
"Ni na koji način ne želimo zamijeniti ljudske reportere automatizovanim. Želimo osloboditi reportere da rade na značajnim pričama na kojima žele raditi", izjavio je Jeremy Gilbert, direktor strategijskih inicijativa u Washington Postu.
 
Vijesti koje se kreiraju na ovaj način trenutno se odnose na informacije o osvojenim medaljama, rasporedu takmičenja i njihovim rezultatima, a u Washington Postu se nadaju da će Heliograf moći iskoristiti i za izvještavanje o izborima.
 
"Za izbore, vjerujemo da možemo napraviti sofisticarane priče koje kombinuju brojne podatke i informacije od ljudskih reportera", kaže Gilbert.
 
I ranije su realizovane slične ideje automatizacije pisanja tekstova kako bi se kompanijama olakšalo da pripremaju financijske izvještaje i opise proizvoda, ali i za jednostavnije vijesti.
 
Kompanija Automated Insights razvila je krajem prošle godine platformu Wordsmith koja uz pomoć automatskog kompjuterskog generisanja teksta može očitavati podatke uploadovane na kompjuter i pretočiti ih u tekst.