VZS: Anketno ispitivanje stanja medijskih sloboda u BiH

VZS: Anketno ispitivanje stanja medijskih sloboda u BiH

VZS: Anketno ispitivanje stanja medijskih sloboda u BiH

U okviru Javne kampanje "Građani i novinari u borbi za istinu", Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Omladinskom novinskom agencijom (ONAuBiH), sprovelo je anketno ispitivanje povodom 3. maja - Svjetskog dana slobode medija. 

Anketno ispitivanje je sprovedeno među 1.228 građana i građanki u 35 gradova Bosne i Hercegovine, koji su odgovarali na pitanje „Da li su mediji u Bosni i Hercegovini slobodni?“. Pozitivno je odgovorilo 30% građana i građanki, dok 70% ispitanih smatra da mediji u Bosni i Hercegovini nisu slobodni.

Utvrđeno je i da građani i građanke Bosne i Hercegovine oštro osuđuju napade i prijetnje novinarima, smatrajući ih napadom na osnovna ljudska prava na slobodu govora i izražavanja i demokratske temelje društva u cjelini. Rezultati ankete su pokazali da građani znaju da imaju pravo ulaganja žalbe na netačno i neprofesionalno izvještavanje medija, dok je pravo ulaganja žalbe koristilo 6% anketnih ispitanika. 

Detaljniji rezultati ispitivanja dostupni su na stranici Vijeća za štampu

Izvor: VZS