Građani BiH najviše vjeruju medijima i vjerskim zajednicama, a najmanje političarima

Građani BiH najviše vjeruju medijima i vjerskim zajednicama, a najmanje političarima

Građani BiH najviše vjeruju medijima i vjerskim zajednicama, a najmanje političarima

Za jednu trećinu građana u Federaciji, Dnevni avaz je najpouzdanija novina, dok je za građane RS-a to EuroBlic.

Istraživanje "Novinarstvo, javno mnijenje i medijske slobode u BiH" koje su povodom Svjetskog dana slobode medija, na konfenciji u Sarajevu predstavili BH novinari u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, pokazalo je da je, kada je u pitanju povjerenje u rad institucija, najviše građana Bosne i Hercegovine (80%) iskazalo povjerenje u medije. Slijede vjerske zajednice sa 72%, dok samo 22% građana vjeruje političarima.

U uporednom izvještaju koji je rađen u periodu od 2009 do 2014. godine, primjećeno je da je smanjen udio onih sa stavom da je osnovna prepreka slobodnim medijima u BiH politička i finansijska zavisnost, dok raste percepcija građana da najveći uticaj na medije imaju političari. Čak 67,1% ispitanika smatra političare i političke stranke glavnim kršiteljima novinarskih prava i medijskih sloboda, na drugom mjestu su utjecajni biznismeni i poslovni ljudi sa 10,2%, dok je nevladin sektor označen kao najmanje uticajan sa 1,8%. 

TV je i dalje dominantan medij ali rezultati pokazuju da svaki treći ispitanik smatra da se najkvalitetnije informira putem interneta. Kada su u pitanju štampani mediji, za jednu trećinu građana FBIH najpouzdanija novina je Dnevni avaz, dok je za građane u RS-a to EuroBlic. Petina građana BIH smatra da niti jedne novine nisu pouzdane i tačne.
 
Na press konferenciji na kojoj su predstavljeni rezultati izvještaja, generalna tajnica Udruženja/Udruge BH novinari, navela je da je između dva Svjetska dana slobode medija u Bosni i Hercegovini zabilježeno 50 slučajeva kršenja prava na slobodu izražavanja i individualnih prava novinara, dodajući da su najčešći uzroci politički i verbalni pritisci. Kada su u pitanju rezultati istraživanja, većina od ukupno 505 ispitanika/ca smatra da su napadi na novinare neprihvatljiv način djelovanja. Skoro svaki peti ispitanik opravdava ovakve postupke.