Više od 88% bh. medija pretrpjelo finansijsku štetu tokom pandemije COVID-19

Više od 88% bh. medija pretrpjelo finansijsku štetu tokom pandemije COVID-19

Više od 88% bh. medija pretrpjelo finansijsku štetu tokom pandemije COVID-19

Predstavnici medija kažu da su ekonomskom krizom najviše pogođeni komercijalni mediji u BiH.

Foto: Pixabay

Tokom pandemije koronavirusa više od 88 posto javnih i privatnih medija u BiH su pretrpjeli finansijsku štetu, pokazala je anketa Udruženja BH novinari. Iz ovog udruženja navode da je cilj ankete bio napraviti ocjenu o potrebama medija za saniranje ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom, a u ovom istraživanju učestvovali su urednici i vlasnici 51 javnog i privatnog medija iz BiH.

Ispitanici ankete smatraju da su ekonomskom krizom izazvanom pandemijom COVID-19 najviše pogođeni komercijalni mediji u BiH, posebno radio i TV stanice, te printani mediji i online portali. BH novinari navode da pored finansijskih posljedica koje trpe, veliki broj bh. medija je tokom aktuelne krize reducirao produkciju medijskih sadržaja, dok je manji broj medija morao otpustiti dio svojih uposlenika, novinara i novinarki, kao i administrativnog osoblja.

“Čak 38 anketiranih vlasnika medija izjavili su da im je tokom krize broj oglašivača smanjen za najmanje 20 posto. Više od polovine ispitanika navode kako su uprkos krizi uspjeli platiti doprinose za radnike i poreze državi, a manji dio medija (13) nisu uspjeli u potpunosti izmiriti te obaveze”, pišu BH novinari.

Anketa je također pokazala da 14 medija nije platilo fakture dobavljačima i druge troškove proizvodnje programa, ove obaveze ispunilo je njih 30, dok je navedene troškove djelimično platilo sedam medija.

BH novinari pišu da su mediji u BiH od početka pandemije do danas pretrpjeli višemilionske štete gdje će nekima od njih trebati nekoliko godina da se oporave od ovih posljedica. Prema rezultatima ankete, od početka pandemije koronavirusa 32 bh. medija su ukupno izgubili preko tri miliona konvertibilnih maraka.

Iz ovog udruženja navode da će stvarne posljedice ove krize biti vidljive naknadno zbog toga što veliki broj medija (54,9 posto) još uvijek nije napravio procjenu ekonomske štete nastale tokom pandemije koronavirusa. Ove procjene je do sada uradilo 41,2 posto ispitanih medija.

Prema njihovim navodima, najveća šteta pretrpljena je kada je u pitanju prihod od marketinga i drugih komercijalnih aktivnosti (88,2 posto). Slijedi pad prihoda od sponzorstva (7,8 posto) te grantova iz budžeta (2 posto).

U zavisnosti od veličine i oblika vlasništva nad pojedinim medijima, anketirani vlasnici medija procjenjuju da se ekonomske štete kreću od više desetina hiljada do preko pola miliona konvertibilnih maraka. Ispitanici smatraju da bi ukoliko se ne poduzmu mjere oporavka od ove krize i ne osigura ekonomska pomoć moglo doći do gašenja velikog broja bh. medija, posebno lokalnih.

Ispitanici navode da bi posebnu budžetsku liniju za pomoć i oporavak medija trebale osigurati bh. institucije od lokalnog do državnog nivoa vlasti, te da bi u tome bila značajna i pomoć međunarodne zajednice. Navodi se da više od 84 posto anketiranih vlasnika medija smatra da država treba formirati poseban fond u saniranju ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom, a preko polovine ispitanika (58,1 posto) smatra da bi takav fond trebao biti formiran kao nezavisna institucija i da bi sredstva trebala biti transparentno dodijeljena.

Izvor: BH novinari

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.