Uskoro izlazi knjiga «Radio Sarajevo – 10.4.1945.–10.5.1992.»

Uskoro izlazi knjiga «Radio Sarajevo – 10.4.1945.–10.5.1992.»

Uskoro izlazi knjiga «Radio Sarajevo – 10.4.1945.–10.5.1992.»

Izdavač Mediacentar Sarajevo predao je u štampu knjigu «Radio Sarajevo – 10.4.1945 -10.5.1992.», koja svjedoči o 47 godina djelovanja ove medijske kuće. Radio Sarajevo je imalo izuzetnu ulogu u društvenom životu i razvoju Bosne i Hercegovine između dva rata. 
 
Na 608 stranica ove svojevrsne monografije su 93 napisa zaposlenika i saradnika Radio Sarajeva sa više od 200 fotografija. Autori su: Đorđe Lukić, Branko Zlobicki, Miroslav Milićević, Zija Kučukalić, Ante Botica, Nikola Bilić, Savo Trifunović, Zlatko Prlenda, Emina Topić, Nedjeljko Opančić, Mirjana Jančić, Sead Bejtović, Ivica Mišić, Nedžad Imamović, Nađa Mehmedbašić, Esad Arnautalić, Jasnica Popić, Dževad Kapetanović, Momčilo Dragičević, Kaća Dorić, Vlatko Petrović, Jasna Spaić, Alija Hafizović, Krešimir Vlašić, Zoran Udovičić, Mahira Kamenjašević, Petar Lukač, Ahmed Kešmer, Ankica Petrović, Rinko Golubović, Zoran Pirolić, Petar Jović, Aleksandar Mlač, Faik Dizdarević, Slaviša Numić, Rada Nuić, Omer Vatrić, Enes Musabašić, Slobodan Minić, Radmila Sesar, Ekrem Dupanović, Goranka Mirić Oljača, Zdravko Lipovac, Nađa Pašić, Mladen Ovadija, Sabira Bela Samardžić, Petar Preočanin, Midhat Kulender, Ivan Ivanov, Enver Šadinlija, Vojka Smiljanić Đikić, Gordana Sandić Hadžihasanović, Vojislav Vujanović, Ljiljana Pirolić, Zoran Kapetanović, Ešref Hodžić, Mirsad Tukić, Svetlana Arnautović, Amir Hodžić, Dževdet Tuzlić, Miralem Mezet, Predrag Smoljan, Esad Cerović, Snježana Galić Ibrulj, Nermin Zorlak, Jakša Jurjević, Zlata Ninković Jurić, Njegomir Stolica, Fikret Tufek, Suzana Đozo, Jadranka Crnogorac, Sead Čamo, Branislav Lukić, Zlatko Arslanagić, Zdenko Jendruh, Edin Šarčević, Miroslav Pilj, Semra Duranović Koso, Valerijan Žujo, Nenad Veličković, Željko Bajić, Tamara Karača, Aleksandar Hemon, Senada Ćumurović, Miljenko Jergović, Čedo Pecelj, Selma Dizdar, Lenart Šetinc. 
 
Među autorima su i urednici knjige o Radio Sarajevu, Zija Dizdarević, Boro Kontić i Ranko Mavrak. Prvih nekoliko zapisa o Radio Sarajevu objavljeni su na portalu Mediacentra (mconline), a početnu ideju za knjigu dali su Zoran Udovičić i Aleksandar Mlač.
 
Radio Sarajevo je na vrhuncu razvoja emitovalo 64 sata programa dnevno na četiri talasa (Prvi, Drugi, Treći program i Sarajevo 202) i izdavalo časopis Treći program. U okviru Radio Sarajeva djelovala je Muzička produkcija Radiotelevizije Sarajevo sa ansamblima i solistima umjetničke, narodne i zabavne muzike. 
 
Radio Sarajevo počelo je emitovanje 10. 4. 1945. godine riječima Đorđa Lukića Cige, koji je i uspostavio radio stanicu: «Smrt fašizmu – sloboda narodu. Ovdje slobodno Radio Sarajevo». Radio Sarajevo je 10. 5. 1992, preimenovano u Radio Bosne i Hercegovine.