SAD: Skoro polovina čitalaca oslanja se samo na printano izdanje novina

SAD: Skoro polovina čitalaca oslanja se samo na printano izdanje novina

SAD: Skoro polovina čitalaca oslanja se samo na printano izdanje novina

Iako je priča o nestanku printanih izdanja i konačnom kraju klasičnih novina sve učestalija, čini se da bar u Sjedinjenim Američkim državama 'papir' još uvijek ima svoje poklonike.
 
Foto: Pixabay
 
Podaci do kojih je došao Pew Research Center ukazuju na to da skoro polovina čitalaca u SAD-u i dalje čita novine jedino u njihovom printanom izdanju. Istraživanje je provedeno u američkim gradovima Denver, Macon i Sioux, a rezultati su uvijek dovodili do istog zaključka – gotovo polovina čitalaca lokalnih dnevnih novina ne čita i njihove online verzije.
 
Foto: Skoro polovina čitalaca novine čita samo u printanom izdanju
 
Rezultati su slični i na nacionalnom nivou, gdje oko 56 posto Amerikanaca ima slične navike. Također, printana izdanja ostaju važan činilac za biznis model jer više od tri četvrtine marketinških prihoda dolazi upravo kroz print.
 
Zanimljivi podaci ukazuju i na to da su konzumenti printanih novina posebno entuzijastični u potrazi za novostima. Tako češće gledaju lokalne TV stanice od čitalaca koji preferiraju online izdanja. 
 
Čitaoci koji se oslanjaju isključivo na printana izdanja novina prosječno su u srednjim pedesetim godinama i veće su šanse da nemaju fakultetsko obrazovanje. Pored toga, zarađuju slabije i manje su uključeni u lokalne društvene i političke aktivnosti.