RTRS-u i Novinskoj agenciji SRNA Vlada Republike Srpske prošle godine dodijelila oko pet miliona KM

RTRS-u i Novinskoj agenciji SRNA Vlada Republike Srpske prošle godine dodijelila oko pet miliona KM

RTRS-u i Novinskoj agenciji SRNA Vlada Republike Srpske prošle godine dodijelila oko pet miliona KM

Revizorski izvještaj za prošlu godinu pokazao je da su ova finansijska sredstva RTRS-u i Novinskoj agenciji SRNA dodijeljena nezakonito.

foto: birnbih

Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za prošlu godinu pokazao je da je Vlada Republike Srpske (RS) u 2019. godini iz budžeta podijelila milione konvertibilnih maraka bez jasno utvrđenih kriterija, pa je tako, između ostalog, Radioteleviziji Republike Srpske (RTRS) i Novinskoj agenciji SRNA nezakonito dodijeljeno oko pet miliona konvertibilnih maraka, piše Capital.

“Generalni sekretarijat Vlade je dodijelio subvencije Novinskoj agenciji Republike Srpske Srna Bijeljina (1.800.000 KM), JP Radio televizija Republike Srpske Banja Luka (3.100.000 KM) i grantove bez saglasnosti Vlade na Plan utroška sredstva, što nije u skladu sa članom 5. stav (3) Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2019. godinu”, piše u izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za prošlu godinu.

Prema ovim podacima navedenim medijima dodijeljeno je ukupno četiri miliona i deveststo hiljada konvertibilnih maraka, a Capital piše da se se prema ovoj reviziji može zaključiti da u radu Vlade RS-a postoje brojni problemi koji se uglavnom odnose na transparentnost i koordinaciju u radu.

U izvještaju se također navodi i da Republika Srpska kao nominalni vlasnik pomenutih medija izdvaja finansijska sredstva za akcije i učešće u kapitalu ovih medija i to 4.862.741 KM za RTRS i 265.116 KM za agenciju SRNA.

Pored uočenih nepravilnosti koje se tiču podjele finansijskih sredstava RTRS-u i Novinskoj agenciji SRNA, revizorski izvještaj pokazao je i druge probleme i nepravilnosti rada Vlade RS-a poput nezakonitog odgađanja plaćanja poreskog duga, kao i nezakonitog zapošljavanja u ovoj instituciji. Capital navodi da su se radnici u ovoj instituciji zapošljavali na period duži od pola godine bez konkursa, kao i da su na pojedinim pozicijama angažovani službenici bez položenog pripravničkog ispita.

Izvor: Capital

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.