RAK BiH provodi anketu o informisanosti građana o uticaju elektromagnetnog polja

RAK BiH provodi anketu o informisanosti građana o uticaju elektromatnetnog polja

RAK BiH provodi anketu o informisanosti građana o uticaju elektromagnetnog polja

Među pitanjima u anketi je i ono o dezinformacijama o 5G tehnologiji i povezanosti sa COVID-19.

foto: pixabay

Regulatorna agencija za komunikacije BiH sprovodi elektronsku anketu o stepenu informisanosti stanovništva u BiH o uticaju elektromagnetnog polja. Ciljna grupa ovog istraživanja su lica oba pola, životne dobi od 15 do 65 godina, svih nivoa obrazovanja i zanimanja.

Ciljevi ovog istraživanja su: utvrđivanje stepena informisanosti stanovništva o dozvoljenim nivoima elektromagnetnog polja (EMP), utvrđivanje stepena korištenja bežičnih i mobilnih tehnologija i spremnosti za korištenje novih tehnologija, utvrđivanje poznavanja rasprostiranja i djelovanja EMP u prostoru, te mogućnost razlikovanja tačnih, provjerljivih i relevantnih informacija od dezinformacija o uticaju EMP-a na kvalitet života ljudi.

Agencija ovim putem poziva sve građane da popune Elektronsku anketu o stepenu informisanosti stanovništva u BiH o pojavi elektromagnetnog polja (EMP) – , iznesu svoje stavove, informacije i iskustva na ovu temu, te na taj način pomognu da se identifikuju problemi i preduzmu odgovarajuće aktivnosti iz djelokruga nadležnosti Agencije u njihovom rješavanju.

Anketa je anonimna, a prikupljeni podaci će biti korišteni isključivo u istraživačke svrhe. Rezultati istraživanja će nakon statističke analize i obrade biti javno objavljeni.

Agencija će kontinuirano nastaviti da provodi aktivnosti na identifikovanju problema u oblasti elektromagnetnog polja, te njihovom rješavanju u okviru svoje nadležnosti.

Izvor: RAK BiH

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.