Promovisanje rodno osviještenog novinarstva u BiH

Promovisanje rodno osviještenog novinarstva u BiH

U Sarajevu je u organizaciji Udruženja "Novi put" organiziran trening za novinare i predstavnike nevladinih organizacija na temu "Rodno osviješteno novinarstvo u BiH".

Tokom ovog susreta novinara i predstavnika nevladinih organizacija, govorilo se o mogućnostima i problemima suradnje ova dva sektora u poboljšanju izvještavanja o rodno senzitivnim pitanjima i prevazilaženju stereotipa. Navedeni su regulacioni okviri problematike i primjeri iz prakse, te date preporuke za izbjegavanje korištenja nekorektnog jezika i stereotipnih oblika izvještavanja.

„Želimo da podignemo svijest kod novinara i novinarki o ravnopravnosti spolova. Potrebno je početi koristiti rodno senzibilan jezik u medijima, podići svijest o nasilju nad ženama i djevojčicama u javnosti. Žena se ne smije koristiti samo za opremanje teksta. Nevladine organizacije i mediji moraju da sarađuju na tom polju”, kaže Abida Pehlić iz Udruženja "Novi put".

Radionica je dio projekta promovisanja rodno osviještenog novinarstva u BiH, koji ovo udruženje provodi u suradnji sa Udruženjem BH novinari, a uz finansijsku podršku organizacije World Association of Christian Communications (WACC) i ambasade Švajcarske Konfederacije u BiH.