Polovina svjetske populacije online do kraja 2015.

Gotovo polovina svjetske populacije će imati pristup internetu do kraja 2015. godine

Polovina svjetske populacije online do kraja 2015.

Prema najnovijem izvještaju Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) o korištenju interneta, gotovo polovina svjetskog stanovništva imat će pristup internetu do kraja 2015 godine.

Brahima Sanou, direktor Ureda za telekomunikacijski razvoj pri ovoj organizaciji, istakao je da je informacijsko-komunikacijska revolucija, zahvaljujući ICT tehnologijama, tijekom proteklih 15 godina bila najzaslužnija za razvoj procesa globalizacije. Usporedbe radi, 2000. godine internet je koristilo svega 400 miliona ljudi.

Foto (ITU): Razvoj interneta u proteklih 15 godina

Podaci iz izvještaja za 2015. govore da će do kraja godine 3.2 milijarde ljudi koristiti internet, od čega 2 milijarde čine stanovnici zemalja u razvoju. Upotreba interneta najveća je u Evropi, u kojoj 82.1% domaćinstava ima internet vezu u svojim domovima, a slijede je Sjedinjene Američke Države sa 60%.

Foto (ITU): Upotreba interneta u domaćinstvima 

Najveće internet brzine zabilježene su u Južnoj Koreji, a slijede je Francuska, Irska i Danska, dok najsporije internet veze imaju Zambija, Pakistan i Senegal.

Foto (ITU): Usporedba internet brzina u odabranim zemljama

Kompletan izvještaj Međunarodne telekomunikacijske unije o korištenju interneta možete pogledati ovdje.

Izvor: The Next Web, BBC News