Normalno je da država podržava svoju kulturu

Normalno je da država podržava svoju kulturu

Koliko je digitalizacija periodičnih publikacija značajna za SPKD „Prosvjeta“ Sarajevo?

Od svog osnivanja 1902., pa do prestanka rada svih nacionalnih društava 1947, jedna od bitnih djelatnosti je bila izdavačka djelatnost, jer se zauzelo stanovište da je pisana riječ najbolji oblik kulturno prosvjetnog rada.

Da li će vam posjedovanje ovih publikacija na vašoj web stranici biti od pomoći za budući rad Društva?

Prva i najbitnija stvar za uposlenike našeg Društva, kao i za sve predsjednike komisija, koji vode našu kulturnu politiku, kao i rukovodstvo je da se upoznaju sa istorijom rada SPKD „Prosvjeta“ Sarajevo za period 1902-2012. Bez tog znanja je nemoguće odrediditi kontinuitet rada i oslonuti se na veliku baštinu koja nam je ostavljana. Svaki projekat koji se radi za aplikaciju oslanja se na prošlost zbog kontinuiteta i opravdava današnja njegova aktuelnost, kao npr, naša izdavačka djelatnost, Tribine, prezentiranje likovne i filmske umjetnosti, stipendiranje stidenata i sl.

Koliko vam je bitna činjenica da ovaj projekat podržava država?

Potpuno je normalno i uobičajeno da iza ovih projekata stoji država koja podržava svoju kulturu, odnosno kulturu naroda koja je stvara, a koja je po mnogobrojnim svojim dometoma ušla u svetsku kulturnu baštinu.

Šta to govori o njihovom odnosu prema kulturnim društvima?

Odgovor je veoma jednostavan: to znači da država jednakopravno podržava afirmaciju kultura svih konstitutivnih (kao i ostalih) naroda u BiH.