Monitoring izvještavanja o izborima: Manje govora mržnje, više huškanja

Monitoring izvještavanja o izborima: Manje govora mržnje, više huškanja

Monitoring izvještavanja o izborima: Manje govora mržnje, više huškanja

Finalni izvještaj praćenja medijskog izvještavanja tokom predizborne kampanje za Opće izbore 2014. godine  u kojem je fokus bio na objektivnom i balansiranom izvještavanju ali i prisustvu govora mržnje u medijskim sadržajima predstavljen je 20.11.2014. u Mediacentru Sarajevo. 

Dvadeset monitora pratilo je u periodu između 12.9. i 25.10.2014. ukupno 34.830 sadržaja a sam proces monitoringa uključivao je ukupno 21 medij među kojima su i javni servise i privatne  medije, magazine, ali i najčitanije portale i dnevne novine. Ono što je primijećeno u monitoringu ovogodišnjih izbora jeste da je broj sadržaja sa direktnim govorom mržnje smanjen a da su umjesto njega prisutni nepriličan govor i huškanje. 

Izvještaj su predstavile autorice Zlatiborka Popov Momčinović, Lejla Turčilo kao i Borka Rudić iz BH novinara koji su sproveli ovo istraživanje uz podršku Vijeća Evrope ispred kojeg je na konferenciji prisustvovala Marry Ann Hennesey.

Šefica ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, Marry Ann Hennessey navela je kako je jedan od osnovnih ciljeva regionalnog projekta "Promovisanje slobode izražavanja i informisanja i slobode medija u Jugoistočnoj Evropi", u sklopu kojeg je izvršen monitoring medija, izrada pravne i institucionalne garancije za slobodu izražavanja, kao i bolji kvalitet izvještavanja: "Svi znamo da je potreba za slobodom informacija i slobodom izražavanja jedan od uslova za demokratsko društvo".

O prisustvu govora mržnje u medijskim sadržajima govorila je Lejla Turčilo sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Ona je istakla kako su ključna vodilja za istraživanje bili profesionalni standardni medijske profesije kao takve, dok je centralni fokus bio na tome da se ustanovi koliko su nositelji govora mržnje sami novinari a koliko drugi akteri medijske scene. "Najvažniji cilj nam je bio napraviti preporuke za urednike i novinare na osnovu kojih bismo u budućnosti otvorili diskusiju kako bi unaprijedili kvalitet izvještavanja o izborima u narednom periodu," navela je Turčilo uz napomenu da su preporuke dostupne u Izvještaju. 

Od ukupnog broja sadržaja objavljenih o izborima 10,36%  medijskih sadržaja sadržavalo je neki oblik nepriličnog govora, dok je huškanje bilo dominantna forma i ono je najprisutnije na portalima a ti tekstovi su dobijali najveći broj komentara. 

"Najćešči neprikladan govor u dnevnim novinama bio je u izvještajima, dok je u elektronskim medijima to bio slučaj u intervjuima, i to kod osoba koje su intervjiusane, za razliku od web portala i magazina gdje smo nalazili nepriličan govor samih novinara," istakla je Lejla Turčilo.

Zlatiborka Popov Momčinović sa Filozofskog fakulteta Istočnog Sarajeva predstavila je dio izvještaja posvećen monitoringu zastupljenosti i načinu prezentovanja političarki u medijima tokom Opštih izbora. Broj sadržaja u kojima se spominju žene bio je najveći u štampanim medijima, dok je u elektronskim medijima najveći broj sadržaja o izborima bio na privatnim televizijama FACE TV i BN Televiziji, dok recimo na televiziji Hayat nije bilo niti jednog priloga u kojem bi se pojavile političarke. 

"Što se tiče zastupljenosti, žene su bile prisutne u 15,2% slučajeva a u post izbornom periodu 14,6% slučajeva. No 50% tih sadržaja koji su objavljivani o političarkama odnosili su se na Željku Cvijanović, kandidatkinju za člana Predsjedništva. Ostale političarke su bile gotovo nevidljive, te kroz postojeće medijske i stranačke strukture realno i simboličko "poništene"," istakla je Popov Momčinović.

Što se tiče ukona analiziranih sadržaja pozitivno je to da se političarke najčešće pojavljuju u neutralnom uklonu, čak u 79,5% slučajeva. 

Borka Rudić je istakla da je ove godine bilo manje izbornih sadržaja nego u prethodnim izbornim ciklusima i najavila je da će svi analizirani sadržaji biti dostupni za preuzimanje na sajtu BH novinara.