Mogućnosti upotrebe i vizualizacije podataka

Mogućnosti upotrebe i vizualizacije podataka

Mogućnosti upotrebe i vizualizacije podataka

Konferencija "Objavljivanje podataka: Iskustva iz regiona i mogućnosti upotrebe i vizualizacije podataka", u organizaciji Udruženja građana "Zašto ne" i pod pokroviteljstvom Ambasade Velike Britanije u BiH, održana je 19.2.2015. u prostorijama Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Konferenciji su prisustvovali predstavnici statističkih agencija iz regiona, regionalni eksperti na polju predstavljanja, organizacije i vizualizacije podataka, te predstavnici nevladinih organizacija i medija.

Feđa Kulenović, IT ekspert, i učesnik USAID-ovog programa za jačanje nezavisnih medija koji provodi Internews BiH, istakao je, da najveći problem sa javno dostupnim podacima, koji su distribuirani od strane državnih statstičkih agencija predstavljaju, zapravo, sami formati tih podataka. "Podaci sa popisa, koje možemo preuzeti i koji su dostupni javnosti, nisu predstavljeni u mašinski čitljivom obliku. Obrada podataka koji se nalaze u PDF formatu, primjerice, zahtijeva puno veći utrošak vremena i resursa, što se odražava i na sam proces izrade vizaulizacija."

Direktor Centra za demokratsku tranziciju Crne Gore, Dragan Koprivica, izrazio je nadu da će naredni koraci ka transparentnosti javnih podataka u regionu pratiti inovativne pristupe u načinima prikupljanja i obrade podataka, te smatra da će ovaj proces u skoroj budućnosti biti nezaustavljiv, imajući u vidu dostupne tehnologije. "Ovaj proces će se odraziti i na formate u kojima se podaci objavljuju, kao i na sam rad na vizualizacijama. Statističke agencije u regionu polako doživljavaju transformaciju i mijenjaju stav o tome šta treba da se objavljuje. Trenutno, najveću prepreku transparentnosti predstavlja zaštita ličnih podataka, međutim, sve ono što zakonski nije definirano kao lični podatak, treba da bude dostupno na zvaničnim stranicama statističkih institucija i organa vlasti."

Uroš Krčadinac, istraživač novih medija i doktorant Beogradskog univerziteta, osvrnuo se na značaj mašinski čitljivih podataka. "Svi javni podaci, odnosno, podaci koji se u ovom slučaju smatraju javnim dobrom, moraju da budu mašinski čitljivi i dostupni građanima. U vremenu u kojem živimo, izrada mašinski čitljivih podataka tehnološki je lako rješiva i tu zaista nema potrebe za stvaranjem određenih političkih pitanja ili problema. O vizualizaciji podataka treba govoriti kao o jednom potpuno novom mediju, jer ona ne predstavlja samo obične grafikone, već i jedan potpuno novi jezik činjenica ili argumenata koji primjerice možete koristiti u javnim diskusijama. Zabrinjavajuće je što zavidan broj novinara u regionu ne posjeduje elementarna znanja o statistici, što predstavlja veliki problem, jer jezik vizualizacije mora da se razvija unutar novinarske profesije."

Konferencija je imala za cilj da kroz panel diskusije sa relevantnim učesnicima i učesnicama doprinese javnom dijalogu na temu prezentacije i upotrebe podataka sa popisa stanovništva, stanova i domaćinstava koji je u našoj zemlji proveden u oktobru 2013. godine, a čija bi zvanična objava trebala uskoro započeti.

Ovaj tekst je objavljen u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje.