Konkurencija ili partnerstvo – fenomen građanskih medija

Konkurencija ili partnerstvo – fenomen građanskih medija

Konkurencija ili partnerstvo – fenomen građanskih medija

Građanski i konvencionalni koncept novinarstva se ne mogu posmatrati na isti način, niti se mogu mjeriti istim parametrima, kažu neki od učesnika Foruma digitalnih medija, koji se održava u Mediacentru u Sarajevu.

"Čini mi se da polazimo od postavke klasičnih medija i u tom kontekstu govorimo o neovisnosti građanskog novinarstva kao takvog", kaže Lejla Turčilo, docentica na Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Građansko novinarstvo, podsjeća ona, polazi od postavke potpune slobode i onoga šta korisnici žele da čuju.

"Građani žele da sudjeluju i ove platforme im to omogućavaju, za razliku od tradicionalnih medija”, dodaje ona.

Aldin Arnautović, pokretač platforme za građansko novinarstvo Snimaj sve!, smatra da ne može svako biti novinar, ali da je svako u prilici da bude građanski reporter.

Objašnjava da je Snimaj sve! platforma koja funkcioniše tako što nema ambiciju profita, te time ne podliježe pritiscima, prije svega ekonomskim.

Zanimljivo bi, smatra Arnautović, bilo pitati urednike javnih servisa zbog čega nikada nisu napravili priče potaknute sadržajima koje su objavili na platformi, a koje su upravo građani snimili.

 

Toni Gabarić iz H–Alter-a iz Hrvatske, kaže da je ova platforma pokrenuta od grupe novinara kojima su se kasnije pridružili studenti.

"Naš osnovni uspjeh je činjenica da smo do sada preživjeli kao portal", kaže on.

Mediji u Hrvatskoj, tvrdi on, podržavaju njihov rad, sve dok im interesi nisu suprotstavljeni. 

"Mi smo otvoreni za građane i čitaoce. Dobivamo od građana dobre inpute i tekstove, priloge koji imaju svoju težinu kao komentar. Ko zadovoljava minimalni novinarski standard mi to objavljujemo", objašnjava on. 

 

Konferencija je organizovana uz podršku USAID-ovog projekta Jačanja nezavisnih medija SIM kojeg implementira Internews BiH te Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH OPA.